O-STA

Potrjen mandat izvoljenemu županu in članom sveta

Velenje, 21. oktober 2014 - Sinoči so članice in člani Sveta Mestne občine Velenje na konstitutivni seji soglasno potrdili mandat županu Mestne občine Velenje Bojanu Kontiču, ki je bil izvoljen na lokalnih volitvah 5. oktobra 2014.


Svetnice in svetniki so prav tako soglasno potrdili svoje mandate. Ko se je Svet Mestne občine Velenje konstituiral in ugotovil izvolitev župana, so novoizvoljeni svetnice in svetniki svečano prisegli ter prisege tudi podpisali.

Izvoljenemu županu je pred njegovo slovesno prisego in nastopnim govorom župansko lento nadela najstarejša članica sveta Majda Gaberšek, ki je tudi vodila konstitutivno sejo. Župan Bojan Kontič, ki bo tudi v tem mandatu funkcijo župana opravljal poklicno, je v pozdravnem nagovoru najprej čestital novoizvoljenim svetnicam in svetnikom, političnim strankam in neodvisnemu svetniku. Poudaril je, da si želi predvsem tako dobrega sodelovanja kot v preteklih štirih letih: "Upam, da bomo uspeli tudi v prihodnje v ospredje postaviti interes občank in občanov Mestne občine Velenje, interese strank in lastne interese pa postavili v drugi plan. V minulem mandatu smo bili izjemno uspešni pri črpanju evropskih sredstev - smo primer dobre prakse na tem področju; uredili smo odnose s Komunalnim podjetjem Velenje, ki sedaj občankam in občanom zagotavlja kvalitetno oskrbo po najnižjih cenah; konsolidirali smo občinske finance in iz 5 milijonov evrov proračunskega primanjkljaja prešli v pozitivno stanje; več kot polovico proračuna smo v letošnjem letu namenili za investicije. V tem mandatu bomo dokončali že začete projekte, med drugim kohezijski projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, ki je vreden več kot 42 milijonov evrov. V naslednjih mesecih želimo dokončati gradnjo Poslovno-stanovanjskega objekta Gorica in začeti z izvedbo tistih projektov, ki smo si jih zastavili že v minulem mandatu. Sredstev za investicije bo v prihajajočem obdobju manj, ker je tudi s strani EU za koriščenje na voljo manj sredstev."

Župan je poudaril, da bo v tem mandatu okrepil mednarodno sodelovanje, saj je bilo to področje v minulem obdobju manj pomembno. V Velenje si namreč želimo privabiti tuje investitorje. Prav tako si bo župan tudi v prihodnje prizadeval za čimprejšnjo umestitev trase tretje razvojne osi v prostor in za čimprejšnji začetek gradnje. Na področju razvoja podjetništva in pogojev za podjetništvo, ki bo odslej prioritetno področje, bo kot svetovalec oz. sodelavec deloval dosedanji podžupan dr. Franc Žerdin. Omenil je tudi zaskrbljujoče razmere v Premogovniku Velenje in Termoelektrarni Šoštanj ter mačehovski odnos lastnika Holdinga Slovenske elektrarne do omenjenih energetskih družb v Šaleški dolini. Župan Mestne občine Velenje bo kot dober gospodar tudi v prihodnje, skupaj z županoma občin Šoštanj in Šmartno ob Paki, od lastnika zahteval odnos, primerljiv z drugimi lokalnimi skupnostmi, na območju katerih stojijo energetski objekti, npr. Nuklearna elektrarna Krško.

Župan Bojan Kontič je še povedal, da bo imenoval podžupanjo in dva podžupana, ki bodo funkcijo opravljali za znesek nagrade, kot je ta do sedaj znašala za dva podžupana, s čimer omenjeni tudi soglašajo. Strinjajo se, da je naloga podžupanov tvorno sodelovanje pri ustvarjanju podobe naše lokalne skupnosti in da za to ne pričakujejo nagrade.

Po nastopnem govoru župana Bojana Kontiča so svetnice in svetniki Mestne občine Velenje soglasno sprejeli Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Predsednik komisije je Bojan Škarja, njeni člani pa Anton De Costa, Vid Glinšek, Matej Jenko, Marjana Marija Koren, Srečko Korošec in Milena Mraz.

Naslednja seja Sveta Mestne občine Velenje bo v torek, 4. novembra 2014, ob 17. uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje).

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje