O-STA

Občasne zapore cest

Velenje, 18. november 2014 - Koncesionar za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v mestni občini Velenje, podjetje PUP Velenje, d. d., bo v prihodnjih dneh, med 19. in 21. novembrom, pričel s popravilom pokrovov kanalizacijskih jaškov.

Med izvajanjem del bo prihajalo do občasnih delnih in popolnih zapor cest:

- na Cesti v Kardeljev trg (za Pošto Velenje),

- na križišču Bračičeve in Jurčičeve ceste,

- na povezni cesti Stari trg (med župniščem in staro pekarno - promet bo potekal dvosmerno).

Vse udeležence v prometu prosimo za previdnost in razumevanje.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje