O-STA

Ključni kazalniki poslovanja Skupine Telekom Slovenije v devetih mesecih letošnjega leta presegajo načrtovane

Ljubljana, 20. novembra - Skupina Telekom Slovenije je v devetih mesecih letošnjega leta, kljub nadaljnjemu zniževanju prihodkov klasične govorne telefonije in nižjim prihodkom mobilnih uporabnikov zaradi prehoda na nove, za naročnike ugodnejše pakete, dosegla 574,1 milijona evrov

čistih prihodkov od prodaje, kar je več od načrtovanega, in za dva odstotka manj od doseženih v enakem obdobju lani. Ob tem je EBITDA dosegel 162,8 milijona evrov oz. 28,4-odstotni delež v čistih prihodkih od prodaje. Ključni kazalniki poslovanja Skupine Telekom Slovenije v devetih

mesecih leta 2014 presegajo načrtovane, poročilo o poslovanju v obdobju od januarja do septembra 2014 pa je na včerajšnji seji obravnaval tudi nadzorni svet družbe.

Skupina Telekom Slovenije je v devetih mesecih letošnjega leta skupaj ustvarila 579,3 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je za 3 odstotke manj kot v enakem obdobju lanskega leta, ko so bili izredni prihodki višji zaradi poravnav v Makedoniji. Čisti poslovni izid Skupine Telekom Slovenije je v prvih devetih mesecih

letošnjega leta dosegel 37,7 milijona evrov, dobiček iz poslovanja pa 47,7 milijona evrov. Ob tem v Skupini Telekom Slovenije beležijo tako rast števila uporabnikov fiksnih širokopasovnih storitev kot storitev mobilne telefonije.

"V Skupini Telekom Slovenije, kljub zahtevnemu gospodarskemu okolju, v katerem delujemo, utrjujemo svoj položaj celovitega ponudnika komunikacijskih storitev v regiji JV Evrope. To nam uspeva z načrtnim in strokovnim delom, s poznavanjem trendov, z lastnim razvojem in s sposobnostjo hitrega prilagajanja

spremembam tako v panogi kot v širšem gospodarskem okolju. Pri tem veliko pozornosti namenjamo tudi stroškovni optimizaciji poslovanja in krepitvi sinergij med družbami v skupini, ob nenehnem tehnološkem razvoju in posodabljanju tako mobilnih kot fiksnih širokopasovnih omrežij pa se vse bolj uveljavljamo

tudi kot ponudnik celovitih, kakovostnih in zanesljivih storitev na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij," pravi mag. Rudolf Skobe, predsednik uprave Telekoma Slovenije.

Za naložbe so v Skupini Telekom Slovenije v prvih devetih mesecih letošnjega leta namenili 123,2 milijona evrov. Pretežni del je bil namenjen nakupu frekvenc za zagotavljanje mobilnih komunikacijskih storitev, gradnji in posodabljanju omrežij, zlasti mobilnih omrežij tretje in četrte generacije, skrajševanju lokalne

zanke ter nadgradnji lokalnih bakrenih in optičnih omrežij za potrebe širokopasovnega dostopa do interneta. Med pomembnejše naložbe v Sloveniji sodi uvajanja tehnologije LTE/4G, v omrežju LTE pa Telekom Slovenije beleži že preko 100.000 uporabnikov. Trenutno ima možnost uporabe tehnologije LTE že preko 65 odstotkov prebivalcev.