O-STA

Podpišite Glasgowsko deklaracijo

Alzheimer Europe je pričel z on-line kampanjo za podpis Glasgowske deklaracije, s katero poziva k oblikovanju Evropske strategije za demenco in k oblikovanju strategij za demenco v vseh evropskih državah. Podpisniki pozivamo tudi svetovne voditelje, da prepoznajo demenco kot prioriteto javnega zdravstva in da oblikujejo svetovni akcijski načrt za demenco.

Deklaracijo je enoglasno sprejelo 26 članic Alzheimer Europe na letnem srečanju 20. oktobra 2014. Na letni konferenci Alzheimer Europe oktobra v Glasgowu so deklaracijo predstavili javnosti in jo podpisali.

Posamezniki lahko podpišete deklaracijo preko spletnega obrazca s pritiskom na gumb "podpiši". Če ste predstavnik organizacije ali s področja politike in bi podpisali Glasgowsko deklaracijo, prosimo podpišite priložen obrazec (PDF) in nam ga pošljite na naslov info@alzheimer-eurone.org

*************

Alzheimer Europe, organizacije članice ter različna združenja in posamezniki se zavezujemo, da se bomo zavzemali za pravice, dostojanstvo in avtonomijo posameznikov z demenco. Te pravice so vsesplošne in jih zagotavljajo Evropska konvencija o človekovih pravicah, Mednarodna deklaracija o človekovih pravicah, mednarodne konvencije o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah ter o državljanskih in političnih pravicah ter Konvencija o pravicah ljudi s posebnimi potrebami.

Vsak človek z demenco mora imeti naslednje pravice:

- pravica do pravočasne diagnoze,

- pravica do kakovostne obravnave po postavljeni diagnozi,

- pravica do individualne, koordinirane in kakovostne obravnave ves čas bolezni,

- pravica do enakopravnega dostopa do zdravljenja in terapevtskih ukrepov,

- pravica do spoštovanja v skupnosti.

Pozdravljamo vse večje prepoznavanje demence kot problema, ki mora postati prioriteta javnega zdravstva, tako na nacionalnih ravneh kot tudi na ravni Evrope, ter pozivamo evropske vlade in ustanove, da prepoznajo svojo vlogo pri tem in zagotovijo spoštovanje zgoraj naštetih pravic ljudi z demenco.

Še posebej pa se obračamo na Evropsko komisijo, naj

- oblikuje evropsko strategijo za demenco;

- določi visokega uradnika Evropske unije, ki bo koordiniral aktivnosti in raziskave v okviru že obstoječih programov na področju demence, kot so Horizon 2020, Program za podporo v vsakdanjem življenju, Evropsko inovativno partnerstvo za aktivno in zdravo staranje, Skupni program za raziskovanje nevrodegenerativnih bolezni in program Inovativna medicinska iniciativa;

- ustanovi Evropsko ekspertno skupino za demenco, ki jo bodo sestavljali uradniki Komisije, predstavniki držav članic in civilne družbe in bo namenjena izmenjavi dobrih Glasgowska deklaracija - Za prioriteto demence

- v okviru svojega programa javnega zdravstva finančno podpre aktivnosti združenja Alzheimer Europe, Evropskega monitorja za demenco in Evropske etične mreže za

Člane Evropskega parlamenta pozivamo, naj:

- se včlanijo v Alzheimer Alliance;

- podprejo kampanjo Alzheimer Europe in njenih članic, katere cilj je, da demenca postane evropska prioriteta, in sprejmejo Evropsko strategijo za demenco;

Vlade držav pozivamo, naj:

- oblikujejo izčrpne strategije za demenco na nacionalni ravni, temu namenijo sredstva in oblikujejo jasno začrtane postopke spremljanja in evalvacije;

- v razvoj in spremljanje nacionalnih strategij vključijo posameznike z demenco in

- podpirajo nacionalna združenja za Alzheimerjevo demenco in druge demence.

Z veseljem pozdravljamo dejstvo, da je demenca prepoznana kot globalna prioriteta in izražamo priznanje delu Alzheimer's Disease International in skupine držav G7, ki na globalni ravni izvajajo in razvijajo programe za demenco.

Mednarodno skupnost pozivamo, naj

- podpre uspešno sodelovanje evropskih držav na področju demence in vključi evropske inciative v globalni akcijski plan za demenco;

- vključi združenja za Alzheimerjevo demenco in bolnike s to boleznijo in se posvetuje z njimi ob sprejemanju odločitev in opredelitvi globalnega programa raziskovanja;

- celostno pristopi k raziskovalnim prioritetam, ki naj vključujejo psihosocialne, skrbstvene in zdravstvene sisteme, in tako oblikuje cilje, ki bodo v korist ljudem, zbolelim za demenco, in tistim, ki bodo zboleli v prihodnosti;

- občutno povečajo sredstva za vsa področja raziskovanja demence;

- promovirajo demenco kot prioriteto tudi v drugih mednarodnih organizacijah, na primer v skupini držav G20, Organizaciji za ekonomski sodelovanje in razvoj (OECD), Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) in Združeni narodih.