O-STA

Predsednik DS Janez Sušnik se je sestal z župani občin Semič, Črnomelj in Metlika

Predsednik Sušnik je kot drugo v vrsti regionalnih srečanj na pobudo državnega svetnika Ivana Bukovca v petek, 7. marca 2003 obiskal 15. volilno enoto. Posveta so se udeležili državni svetnik in župan Občine Semič Ivan Bukovec, tajnik Občine Semič Polona Kambič, podžupan Občine Črnomelj Pavel Zajc in podžupan Občine Metlika Franc Kočevar.

Predstavniki občin so opozorili, da nasprotujejo oblikovanju velike regije na območju JV Slovenije, saj Belokranjci v njej ne bodo našli pravega položaja, poleg tega pa imajo zaradi specifičnih problemov obmejnih občin slabše izhodišče kot ostale občine. Zaradi slabih cestnih povezav s središčem, podjetja niso zainteresirana, da bi širila svojo dejavnost na to območje. Udeleženci so opozorili na krepitev centrov izven regije in kot primer navedli selitev davčne uprave v Novo mesto, s čemer izgubljajo delovna mesta, brez katerih ni mogoče pričakovati in zagotoviti nadaljnjega uspešnega razvoja. Poudarili so, da imajo dobre odnose s sosednjo Hrvaško, vendar se bojijo, da se bodo odnosi zaostrili; če bodo morali odpuščati delavce, bodo namreč hrvaški delavci med odpuščenimi prvi.

Nekatere belokranjske občine, ki v preteklosti niso imele enakih pogojev kot večina drugih slovenskih občin, niso uspele urediti niti osnovne infrastrukture. Tako je še veliko prebivalcev brez vodovodnih in ostalih priključkov. Da bi lahko prebrodili razvojne razlike, nujno potrebujejo pomoč države.

V zvezi z vzpostavljanjem schengenske meje so predstavniki belokranjskih občin opozorili, da so sicer seznanjeni s perspektivami, vendar želijo poseben sestanek s pristojnimi, saj se vse obmejne regije soočajo s specifičnimi težavami. Ker meja še ni točno definirana, niti niso zgrajeni mejni prehodi, se prebivalci pri prehajanju meje vsakodnevno srečujejo z mnogimi težavami. Med drugim so dobili maloobmejne prepustnice, ki pa še ne veljajo, predvidevajo tudi, da bo predvideni režim zelo posegel v njihov dosedanji način življenja.

Predsednik Sušnik je poudaril, da je vloga državnega sveta tudi prenos aktualnih problemov do pristojnih organov in odgovornih. Zagotovil je, da bo skupaj z državnim svetnikom Ivanom Bukovcem, ki v DS zastopa interese belokranjskih občin, skušal pomagati pri razreševanju problematike.