O-STA

Urniki odvoza in ravnanje z odpadki

V letu 2015 bo odvoz kosovnih odpadkov potekal od 16. marca do 13. novembra z naročilnico, ki je objavljena na spletni strani podjetja PUP Saubermacher www.pup-saubermacher.si/s/obrazci. Gospodinjstva v individualni gradnji pošljejo izpolnjeno naročilnico na elektronski naslov podjetje@pup-saubermacher.si. Za gospodinjstva v blokovni gradnji pa za naročilo poskrbi upravnik.

Odvoz nevarnih odpadkov s premično zbiralnico bo za občanke in občane Mestne občine Velenje potekal od 4. do 11. maja.

Odvoz mešanih komunalnih odpadkov v črnih zabojnikih bo potekal na 14 dni in mesečno za mešane embalaže v zabojnikih z rumenim pokrovom.

Za občane Krajevne skupnosti Konovo je odvoz papirja na dva meseca.

Urniki odvozov so vsak mesec objavljeni na položnicah in na spletnih straneh podjetja PUP Saubermacher www.pup-saubermacher.si.

V letošnjem letu so kot novost uvedli tudi brezplačno SMS obveščanje o terminih odvozov posameznih vrst odpadkov. Več o tej novosti in o drugih vsebinah glede ravnanja z odpadki si lahko preberete na položnici oz. v Brošuri o pravilnem ravnanju z odpadki, ki je izšla meseca februarja in so jo prejela vsa gospodinjstva.

Brošuro vam pošiljamo tudi v priponki.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Mestna občina Velenje

Kabinet župana


Aleksandra Forštner, univ.dipl.politolog
Služba za odnose z javnostmi

T: 03/8961 736, F: 03/8961 654

www.velenje.si