O-STA

Raziskava Pegasus-timi 54 je pokazala, da dolgotrajno zdravljenje z zdravilom Brilique® zmanjša pojavnost trombotičnih srčno-žilnih dogodkov pri bolnikih, ki so predhodno utrpeli srčni infarkt

Podatki iz raziskave z 21.000 bolniki, ki so bili predstavljeni na 64. letnem znanstvenem zasedanju American College of Cardiology in hkrati objavljeni v reviji New England Journal of Medicine

14. marec 2015

Družba AstraZeneca je danes objavila celotne rezultate raziskave PEGASUS-TIMI 54, velike raziskave za oceno izidov zdravljenja, v kateri so preučevali tablete BRILIQUE® (tikagrelor), ki so jih dodali majhnemu odmerku acetilsalicilne kisline, v primerjavi s kombinacijo placeba in majhnega odmerka acetilsalicilne kisline v dolgotrajnem sekundarnem preprečevanju aterotrombotičnih dogodkov pri bolnikih, ki so utrpeli srčni infarkt eno do tri leta pred vključitvijo v raziskavo.

Ključne ugotovitve:

· V primerjavi s placebom sta oba preučevana odmerka tikagrelorja, 90 in 60 mg, v kombinaciji z acetilsalicilno kislino statistično značilno zmanjšala pojavnost glavnega sestavljenega opazovanega dogodka, ki je vključeval smrt zaradi srčno-žilnih bolezni, srčni infarkt in možgansko kap.

· Po pričakovanju za peroralno protitrombocitno zdravilo ter v skladu z raziskavami pri podobnih populacijah bolnikov so bile velike krvavitve po merilih TIMI1, ki so bile glavni opazovani dogodek raziskave za oceno varnosti, pogostejše pri obeh odmerkih tikagrelorja v kombinaciji z acetilsalicilno kislino kot pri placebu v kombinaciji z acetilsalicilno kislino. Pomembno je, da sta bili pojavnosti znotrajlobanjske krvavitve in krvavitve s smrtnim izidom majhni ter v skupinah, ki sta prejemali tikagrelor, podobni kot v skupini, ki je prejemala placebo.

Podatki so bili predstavljeni med otvoritvenim zasedanjem Late-Breaking Clinical Trial na 64. letnem znanstvenem zasedanju American College of Cardiology in hkrati objavljeni na spletu v reviji New England Journal of Medicine.

Elisabeth Björk, podpredsednica, vodja Oddelka za srčno-žilne in presnovne bolezni Globalnega razvoja zdravil v družbi AstraZeneca, je izjavila: "Kot podjetje smo zavezani spodbujanju raziskav na področju srčno-žilnih bolezni in smo ponosni, da smo izvedli raziskavo PEGASUS-TIMI 54, največjo raziskavo družbe AstraZeneca, v katero je bilo vključenih več kot 21.000 bolnikov po vsem svetu. Rezultati raziskave PEGASUS predstavljajo dodatne pozitivne dokaze za zdravilo BRILIQUE, ki je že pokazalo svoje pozitivne učinke v prelomni raziskavi PLATO pri bolnikih z akutnim koronarnim sindromom (AKS). Raziskava PEGASUS je prva prospektivna raziskava za oceno dolgotrajnejšega dvojnega protitrombocitnega zdravljenja pri bolj ogroženih bolnikih, ki so predhodno utrpeli srčni infarkt.

Pred kratkim smo oddali vlogo regulativnim organom, in sicer Evropski agenciji za zdravila ter Ameriški agenciji za hrano in zdravila (Food and Drug Administration), ter z veseljem pričakujemo sodelovanje z njimi, da bi pridobili morebitno novo indikacijo na glavnih trgih."

Nedavna raziskava je pokazala, da eden od petih bolnikov utrpi naslednji srčni infarkt ali možgansko kap ali umre zaradi srčno-žilnih bolezni v treh letih po srčnem infarktu, tudi če 12 mesecev po srčnem infarktu ni utrpel nobenega srčno-žilnega dogodka.2 Za bolnike, ki so utrpeli srčni infarkt pred več kot letom dni, je standardno zdravljenje samo acetilsalicilna kislina. Raziskava PEGASUS-TIMI 54 je bila načrtovana, da bi preučili učinek tikagrelorja v odmerkih 60 in 90 mg, dodanega majhnemu odmerku acetilsalicilne kisline, na zmanjšanje tveganja za smrt zaradi srčno-žilnih bolezni, srčni infarkt ali možgansko kap pri bolnikih, starih 50 let in več, ki so predhodno utrpeli srčni infarkt in imajo en dodaten dejavnik tveganja za srčno-žilne bolezni.

Ugotovitve o učinkovitosti

V tej raziskavi sta v primerjavi s placebom oba preučevana odmerka tikagrelorja statistično značilno zmanjšala pojavnost glavnega opazovanega dogodka, sestavljenega iz smrti zaradi srčno-žilnih bolezni, srčnega infarkta in možganske kapi. Po treh letih je bila pojavnost glavnega opazovanega dogodka 7,85 % v skupini, ki je prejemala 90 mg tikagrelorja, 7,77 % v skupini, ki je prejemala 60 mg tikagrelorja, in 9,04 % v skupini, ki je prejemala placebo (razmerje tveganj za 90 mg tikagrelorja proti placebu 0,85; 95 % razpon zaupanja 0,75-0,96; p = 0,0080; razmerje tveganj za 60 mg tikagrelorja proti placebu 0,84; 95 % razpon zaupanja 0,74-0,95; p = 0,0043).

Tikagrelor je dosledno učinkoval na vsak parameter, ki je bil sestavni del glavnega opazovanega dogodka. Opazili so številsko zmanjšanje pojavnosti sekundarnih opazovanih dogodkov, ki sta bili smrt zaradi srčno-žilnih bolezni in smrt iz kateregakoli vzroka, vendar to zmanjšanje ni doseglo statistične značilnosti.

Poleg tega sta bila glede pojavnosti glavnega opazovanega dogodka oba odmerka tikagrelorja dosledno učinkovita v glavnih podskupinah bolnikov, upoštevajoč starost, spol, vrsto prvega srčnega infarkta (STEMI/NSTEMI), čas od prvega srčnega infarkta, navzočnost sladkorne bolezni, odmerek acetilsalicilne kisline, podatek o perkutanem revaskularizacijskem posegu (angioplastiki) in zemljepisni regiji.

Ugotovitve o varnosti

Po pričakovanju so bile velike krvavitve po merilih TIMI pri obeh odmerkih tikagrelorja pogostejše kot pri placebu. Po treh letih je bila njihova pojavnost 2,60 % pri bolnikih, ki so prejemali 90 mg tikagrelorja, 2,30 % pri tistih, ki so prejemali 60 mg tikagrelorja, in 1,06 % pri tistih, ki so prejemali placebo (razmerje tveganj za 90 mg tikagrelorja proti placebu 2,69; 95 % razpon zaupanja 1,96-3,70; p < 0,001; razmerje tveganj za 60 mg tikagrelorja proti placebu 2,32; 95 % razpon zaupanja 1,68-3,21; p < 0,001).

Vendar pa sta bili pojavnosti krvavitve s smrtnim izidom in znotrajlobanjske krvavitve majhni ter med skupinami z različnim načinom zdravljenja podobni.

Po treh letih je bila pojavnost krvavitve s smrtnim izidom 0,11 % pri bolnikih, ki so prejemali 90 mg tikagrelorja, 0,25 % pri tistih, ki so prejemali 60 mg tikagrelorja, in 0,26 % pri tistih, ki so prejemali placebo (razmerje tveganj za 90 mg tikagrelorja proti placebu 0,58; 95 % razpon zaupanja 0,22-1,54; p = 0,27; razmerje tveganj za 60 mg tikagrelorja proti placebu 1,00; 95 % razpon zaupanja 0,44-2,27; p = 1,00).

Pojavnost znotrajlobanjske krvavitve je bila po treh letih 0,56 % pri bolnikih, ki so prejemali 90 mg tikagrelorja, 0,61 % pri tistih, ki so prejemali 60 mg tikagrelorja, in 0,47 % pri tistih, ki so prejemali placebo (razmerje tveganj za 90 mg tikagrelorja proti placebu 1,44; 95 % razpon zaupanja 0,83-2,49; p = 0,19; razmerje tveganj za 60 mg tikagrelorja proti placebu 1,33; 95 % razpon zaupanja 0,77-2,31; p = 0,31).

Raziskava PEGASUS-TIMI 54, največja raziskava za oceno izidov zdravljenja družbe AstraZeneca, v katero je bilo vključenih več kot 21.000 bolnikov iz več kot 1.100 centrov v 31 državah, je del programa PARTHENON. Raziskava PLATO, v katero je bilo vključenih več kot 18.000 bolnikov, je bila prva raziskava tega programa in na osnovi njenih rezultatov je bila uporaba tikagrelorja odobrena v več kot 100 državah in vključena v 12 glavnih smernic za zdravljenje bolnikov z AKS po svetu. V raziskavah programa PARTHENON, ki še potekajo, ocenjujejo učinke tikagrelorja v preprečevanju srčno-žilnih dogodkov pri bolnikih s periferno arterijsko boleznijo, ishemično možgansko kapjo ali prehodnim ishemičnim napadom ter pri bolnikih s sladkorno boleznijo in koronarno aterosklerozo.

Zdravilo BRILIQUE ni odobreno za uporabo v sekundarnem preprečevanju aterotrombotičnih dogodkov pri bolnikih, ki so utrpeli srčni infarkt pred več kot letom dni ali v preprečevanju srčno-žilnih dogodkov pri bolnikih s periferno arterijsko boleznijo, možgansko kapjo, sladkorno boleznijo ali aterosklerozo.

- KONEC -

OPOMBE ZA UREDNIKE

1 Velika krvavitev po merilih TIMI:

· vsaka znotrajlobanjska krvavitev ali

· klinično očitni znaki krvavitve s padcem koncentracije hemoglobina za 5 g/dl ali več (ali, če koncentracija hemoglobina ni na voljo, padec hematokrita za 15 % ali več) ali

· krvavitev s smrtnim izidom (krvavitev, ki je neposredno privedla do smrti v 7 dneh).

2 Rapsomaniki E, Thuresson M, Yang E, et al. International comparison of outcomes among 140,880 patients stable after acute MI; real world evidence from electronic health and administrative records. Predstavljeno na European Society of Cardiology Congress, Barcelona, Spain; 30 August - 3 September 2014.

O raziskavi PEGASUS-TIMI 54

PEGASUS-TIMI 54 (PrEvention with TicaGrelor of SecondAry Thrombotic Events in High-RiSk Patients with Prior AcUte Coronary Syndrome - Thrombolysis In Myocardial Infarction Study Group) je ena največjih kadarkoli izvedenih raziskav družbe AstraZeneca za oceno izidov zdravljenja z več kot 21.000 bolniki v več kot 1.100 centrih v 31 državah Evrope, Amerike, Afrike, Avstralije in Azije. Izvedena je bila v sodelovanju z raziskovalno skupino Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI) iz bolnišnice Brigham and Women's Hospital (Boston, Massachusetts, ZDA).

O zdravilu BRILIQUE®

Zdravilo BRILIQUE je neposredno delujoči, selektivni zaviralec receptorjev P2Y12, ki se na receptorje veže povratno. Spada v kemično skupino ciklopentiltriazolopirimidinov (CPTP). Zdravilo BRILIQUE deluje tako, da zavira aktivacijo trombocitov.

Zdravilo BRILIQUE (90 mg) je indicirano za zmanjšanje pojavnosti trombotičnih dogodkov pri bolnikih z AKS (nestabilno angino pektoris [UA], srčnim infarktom brez dviga ST-spojnice [NSTEMI] ali srčnim infarktom z dvigom ST-spojnice [STEMI]). Dokazali so, da je zdravilo BRILIQUE v primerjavi s klopidogrelom zmanjšalo pojavnost sestavljenega opazovanega dogodka, ki je vključeval smrt zaradi srčno-žilnih bolezni, srčni infarkt in možgansko kap. Do razlike med obema načinoma zdravljenja je prišlo zaradi razlik v pojavnosti smrti zaradi srčno-žilnih bolezni in pojavnosti srčnega infarkta, ni pa bilo razlike v pojavnosti možganske kapi. Pri bolnikih, zdravljenih s primarnim revaskularizacijskim posegom, zdravilo BRILIQUE zmanjša tudi pojavnost tromboze v žilni opornici.

BRILIQUE je zaščitena blagovna znamka, katere imetnik je skupina podjetij AstraZeneca.

O raziskovalni skupini Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI)

Raziskovalna skupina TIMI je povezana z bolnišnico Brigham and Women's Hospital in Harvard Medical School ter se nahaja v Bostonu v državi Massachusetts. Je najstarejša akademska raziskovalna organizacija za področje srčno-žilnih bolezni v ZDA in je izvedla številne klinične raziskave pri bolnikih s srčno-žilnimi boleznimi ali dejavniki tveganja za srčno-žilne bolezni, ki so spremenile klinično prakso.

O družbi AstraZeneca

AstraZeneca je globalna, inovativna biofarmacevtska družba, usmerjena v odkrivanje, razvoj in trženje zdravil na recept, predvsem za zdravljenje srčno-žilnih in presnovnih bolezni, bolezni dihal, vnetnih, avtoimunskih, rakavih in nalezljivih bolezni ter bolezni živčevja. Družba AstraZeneca deluje v več kot 100 državah in njena inovativna zdravila uporabljajo milijoni bolnikov po vsem svetu. Za več podatkov, prosimo, obiščite spletno stran: www.astrazeneca.com

KONTAKTNI PODATKI

Za poizvedbe medijev:

Esra Erkal-Paler +44 20 7604 8030 (Velika Britanija/Global)

Vanessa Rhodes +44 20 7604 8037 (Velika Britanija/Global)

Ayesha Bharmal +44 20 7604 8034 (Velika Britanija/Global)

Jacob Lund +46 8 553 260 20 (Švedska)

Michele Meixell + 1 302 885 6351 (ZDA)

Za poizvedbe vlagateljev:

Thomas Kudsk Larsen +44 20 7604 8199 mob: +44 7818 524185

Karl Hård +44 20 7604 8123 mob: +44 7789 654364

Eugenia Litz +44 20 7604 8233 mob: +44 7884 735627

Craig Marks +44 20 7604 8591 mob: +44 7881 615764

Christer Gruvris +44 20 7604 8126 mob: +44 7827 836825