O-STA

Inovacijski kamp na Škofijski klasični gimnaziji

Od 24.-26. 3. 2015 bomo na ŠKG v okviru projekta Erasmus+ izvajali podjetniški inovacijski kamp. Sodelovalo bo pet slovenskih šol (Gimnazija Želimlje, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad Ljubljana, Šolski center Škofja Loka, Gimnazija Jesenice in Škofijska klasična gimnazija), gostili pa bomo tudi dijake in profesorje iz Norveške (Kongshavn Viderregaende Skole, Oslo).

Kamp poteka tako, da sponzor kampa, ki je tokrat podjetje Microsoft, dijakom poda konkreten problem, s katerim se podjetje dejansko sooča, dijaki pa morajo v treh dneh najti rešitev, postaviti finančni načrt za izvedbo rešitve in svojo rešitev predstaviti žiriji. Microsoft bo zmagovalcem podelil tudi nagrade.

Uspeli smo pridobiti nekaj odličnih predavateljev, večina so to alumni Škofijske klasične gimnazije, ki imajo vsi praktične podjetniške izkušnje.

Na Norveškem, kjer tovrstni projekti potekajo že vrsto let, izkušnje kažejo, da je ta način dela zelo učinkovit. Dijaki so motivirani in se s praktičnim delom zelo veliko naučijo. Tudi predavanja, ki so kratka (ca. 20 min) in konkretna, so dijakom dobrodošla, saj so jim informacije v pomoč pri izvedbi in predstavitvi naloge. Sodelovanje podjetja in dijakov je koristno tako za ene kot za druge; dijaki se veliko naučijo, sponzorji pa tako dobijo vpogled v razmišljanje mladih generacij, ki so potencialni uporabniki njihovih izdelkov in storitev.

Namen kampa je, da se dijaki učijo, kako rešiti določen problem z vidika podjetništva; dobiti idejo, ki je primerna za ciljno skupino in izvedljiva; postaviti finančno strukturo in seveda svojo rešitev tudi predstaviti žiriji in publiki. Kamp poteka v angleščini, kar pripomore k bolj suverenemu nastopanju v tujem jeziku.

Odzivi na Norveškem so tako pri dijakih kot tudi pri sponzorjih zelo pozitivni. Eni in drugi pridobijo veliko dragocenih izkušenj.

Mirjam Lindič,
vodja kampaZa ogled PROGRAMA INOVACIJSKEGA KAMPA, kliknite na spodnji dve sličici.