O-STA

Širitev proizvodnje svežih izdelkov in prestrukturiranje proizvodnje poltrdih sirov

Ljubljana, 30. marec - Ljubljanske mlekarne širijo proizvodnjo svežih izdelkov, hkrati pa bodo proizvodnjo poltrdih sirov prestrukturirale znotraj skupine Lactalis.

Ljubljanske mlekarne so, kljub pestremu dogajanju na mlečnem trgu, leto 2014 zaključile s pozitivnim rezultatom, h kateremu so pripomogle tudi sinergije, ki jih dosegajo s sodelovanjem znotraj skupine Lactalis. Rezultat sinergij prinaša širjenje proizvodnje svežih izdelkov v obratu Ljubljana. Tako v obratu Ljubljana že proizvajajo izdelke za članice skupine in trge zahodne Evrope, v izvedbi je tudi projekt za skandinavske države. V ta namen so že investirali tudi v novo tehnologijo, ki bo nameščena v naslednjih treh mesecih. Ob tem sledijo svojemu ključnemu cilju, krepitvi lastnih blagovnih znamk Alpsko mleko, Mu, Ego, Maxim Premium, Planica, Jošt in drugih.

Na drugi strani se na trgu sirov v zadnjih letih odvijajo ciklične spremembe - trenutki visokih zalog in trenutki pomanjkanja, ki vplivajo na donosnost proizvodnje sirov. Padec mlečnih kvot v letošnjem letu bo dosedanjemu dokaj agresivnemu nastopu evropskih pridelovalcev in predelovalcev mleka in mlečnih izdelkov, zaradi boljših pogojev pridelave, omogočil še večji pritisk na trgu. Za učinkovito prilagoditev spremembam in ohranjanje konkurenčnosti so Ljubljanske mlekarne premajhen igralec na trgu poltrdih sirov. Nadaljevanje proizvodnje poltrdih sirov, ki se odvija v obratu Kočevje, bi zahtevalo znatno investicijo v proizvodno tehnologijo, zato so rešitev poiskali v sinergijah znotraj skupine Lactalis. Predlog rešitve so danes v potrditev dali na nadzorni svet družbe, ki bo odgovor podal do konca tedna. Tako bo proizvodnjo poltrdih sirov za Ljubljanske mlekarne prevzela druga članica skupine, ki bo sire proizvajala po obstoječih recepturah in po enakih standardih kakovosti ter iz slovenskega mleka. Sodelavcem iz obrata Kočevje, ki predstavljajo 8 Cio vseh zaposlenih v Ljubljanskih mlekarnah, bodo ponudili možnost, da se prijavijo na prosta delovna mesta na ostalih lokacijah Ljubljanskih mlekarn in proizvodnih obratih skupine v regiji.

Kljub spremembi bodo slovenskim potrošnikom v prihodnje še vedno na voljo kakovostni poltrdi siri priznanih blagovnih znamk Ljubljanskih mlekarn, proizvedeni iz slovenskega mleka. Tako se tudi količine mleka, ki jih Ljubljanske mlekarne odkupijo od slovenskih pridelovalcev, ne bodo zmanjšale, mlekarne pa bodo še najprej ostale največji odkupovalec slovenskega mleka. Ljubljanske mlekarne so v letu 2014 povečale odkup mleka v Sloveniji za več kot 5 °k in tudi za leto 2015 načrtujejo povečanje odkupljenih količin domače surovine. Pri tem sodelujejo z več kot 2150 kmetijami iz celotne Slovenije.

Dodatne informacije:
Renata Lovrak, direktorica korporativnega komuniciranja
T: 01 5881 799
E: renata.lovrak@l-nn.si