O-STA

VABILO NA PREDAVANJE - dr. David Dobnik, Digitalna doba za določanje in kvantifikacijo gensko spremenjenih organizmov, sreda 22.4.2015 ob 14 uri, predavalnica B3, Biološko središče, Večna pot 111, Ljubljana

Nacionalni inštitut za biologijo Vas vabi, da se udeležite predavanja za izvolitev v znanstveno raziskovalni naziv znanstveni sodelavec,

dr. David Dobnik

Nacionalni inštitut za biologijo,

Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo


"Digitalna doba za določanje in kvantifikacijo gensko spremenjenih organizmov",

Predavanje bo potekalo v sredo, 22.4.2015 ob 14:00 uri,

v Biološkem središču, Večna pot 111, v Ljubljani, v predavalnici B3.

Povzetek predavanja:

V letu 2014 je bilo z gensko spremenjenimi (GS) rastlinami posejanih že več kot 181 milijonov hektarjev kmetijskih površin v 28 državah. Pridelava GS rastlin je v Evropski uniji zelo omejena, več pa je takšnih (koruza, soja, oljna ogrščica, nageljni, sladkorna pesa in bombaž), ki se v EU lahko uvažajo in uporabljajo za hrano ali krmo ali za predelavo. Področje uporabe gensko spremenjenih organizmov (GSO) je urejeno in nadzorovano na nivoju EU in velja za vse države članice. Za namen uradne kontrole prisotnosti GSO na trgu, na Nacionalnem inštitutu za biologijo, ki je Nacionalni referenčni laboratorij, uporabljamo molekularne metode za določanje prisotnosti na nivoju DNA, predvsem verižno reakcijo s polimerazo (PCR) v različnih izvedbah. Za dosledno sledenje zakonodaji na področju označevanja GSO pa je potrebna tudi natančna kvantifikacija GSO.

Z vedno večjim številom različnih GSO, je njihovo določanje postalo dolgotrajno in cenovno neučinkovito. Z namenom izboljšave metod za določanje in kvantifikacijo GSO smo pred kratkim začeli z razvojem metod primernih za digitalno PCR (dPCR), ki je najnovejša izvedba klasične PCR. Pri dPCR je reakcijska mešanica razdeljena v tisoče volumskih enot, v katerih potekajo posamezne reakcije. Preko števila pozitivnih in negativnih enot in z uporabo Poissonove porazdelitve lahko natančno določimo začetno število kopij posamezne tarče v reakciji. Poleg osnovne kvantifikacije posameznih GSO z dPCR bodo predstavljene tudi metode za večtarčno kvantifikacijo. Kvantifikacija večih tarč hkrati v eni reakciji nam omogoča izvedbo manjšega števila reakcij, krajši čas analiz in posledično tudi izboljša cenovno učinkovitost

Predavanje bo potekalo v slovenskem jeziku.

Vljudno vabljeni!