O-STA

Coty Inc. poroča o nagrajevanju

NEW YORK - (BUSINESS WIRE) - Podjetje Coty (NYSE: COTY) je danes v skladu s pravilom NYSE 303A.08 sporočilo, da je Eliu Leoniju Scetiju in Camillu Paneu, ki sta bila imenovana za glavnega izvršnega direktorja in izvršnega podpredsednika za razvoj kategorij, odobrilo nagrade. Posle naj bi predvidoma prevzela julija.

V skladu s filozofijo podjetja, ki vključuje spodbujanje visoke ravni poslovodnega solastništva, je podjetje ustvarilo nov razred prednostnih delnic ("prednostne delnice razreda A"), s katerimi interese poslovodstva še bolj usklajujejo z interesi delničarjev.

V skladu z dolgoročnimi načrti nagrad v podjetju se letne nagrade praviloma lahko unovčijo po petih letih od dneva odobritve, delniške opcije pa se lahko unovčijo za delnice ali gotovino. Podobno se lahko 5.493.894 prednostnih delnic razreda A, ki bodo izdane g. Eliu Leoniju Scetiju, in 645,921 delnic, ki bodo izdane g. Camillu Paneu, unovči po petih letih od upoštevanju določenih izjem in pogojev ("unovčene prednostne delnice razreda A") in se lahko zamenjajo za gotovino ali delnice v razmerju, ki ne presega ene navadne delnice razreda A ("navadne delnice") za vsako izdano unovčeno prednostno delnico razreda A. Unovčena prednostna delnica razreda A se lahko imetniku po lastni presoji podjetja zamenja za (i) znesek v ameriških dolarjih, ki je enak (A) pošteni tržni vrednosti navadne delnice na dan konverzije minus (B) 3 dolarje plus poštena tržna vrednost navadne delnice na datum odobritve ob upoštevanju običajnih prilagoditev (ta razlika je "prednostna neto vrednost"), ali (ii) število navadnih delnic, katerih skupna vrednost, merjena s pošteno tržno vrednostjo teh delnic na dan konverzije, je enaka prednostni neto vrednosti. Pod določenimi pogoji se lahko unovčena prednostna delnica razreda A tudi avtomatično pretvori oziroma unovči v gotovino.

Nagrade so soglasno odobrili upravni odbor podjetja in pododbor upravnega odbora. Za nagrade ni potrebna odobritev delničarjev in to sporočilo za javnost se izdaja v skladu s standardi za izdajatelje na NYSE.

Izjave o prihodnosti

Določene izjave v tem sporočilu za javnost se štejejo za izjave o prihodnosti. Te izjave o prihodnostih odražajo Cotyjeve trenutne poglede na načrte upravljanja in nagrajevanja. Izjave o prihodnosti lahko na splošno prepoznamo po besedah oziroma frazah, kot so "priložnost", "potencial", "lahko", "namerava", "bo", "nadaljuje" in podobnih. Dejanski rezultati se lahko bistveno razlikujejo od napovedanih rezultatov, in sicer zaradi različnih tveganj in negotovosti, med drugim naše sposobnosti zadržati ključno osebje in težav pri izvedbi strategij, vključno z morebitnimi netočnostmi pri predvidevanjih, na katerih te strategije temeljijo. Več informacij o potencialnih tveganjih in negotovostih, ki bi lahko vplivale na Cotyjevo poslovanje in finančne rezultate, je na voljo v poglavjih "Faktorji tveganja" in "Razprava in analiza uprave glede finančnih pogojev in rezultatov poslovanja" Cotyjevega letnega poročila na obrazcu 10-K za poslovno leto, ki se je končalo 30. junija 2014, in v drugih periodičnih poročilih, ki jih Coty predloži oziroma jih lahko predloži Komisiji za nadzor vrednostnih papirjev. Coty ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav o prihodnosti v tem sporočilu za javnost ali kje drugje.

O podjetju Coty Inc.

Coty je vodilno podjetje na področju lepotne kozmetike z neto prihodki 4,6 milijarde dolarjev za fiskalno leto, ki se je zaključilo 30. junija 2014. Coty je bil v Parizu ustanovljen leta 1904 izključno kot kozmetično podjetje, katerega portfelj znanih dišav, ličil ter izdelkov za nego kože in telesa je naprodaj v več kot 130 državah in teritorijih. Cotyjeva ponudba izdelkov vključuje svetovno znane znamke kot so adidas, Calvin Klein, Chloé, Davidoff, Marc Jacobs, OPI, philosophy, Playboy, Rimmel in Sally Hansen.

Kontakti

Coty
Stiki z vlagatelji
Kevin Monaco, 212-389-6815
ali
Mediji
Jessica Baltera, 212-389-7584

Vir: Coty Inc.

Ta izjava za javnost je v izvirniku na voljo na:
http://www.businesswire.com/news/home/20150420005754/en