O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Javni poziv za vložitev predlogov za člane Častnega razsodišča

Velenje, 21. april 2015 - Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Mestne občine Velenje je na podlagi 17. člena Kodeksa ravnanja izvoljenih in imenovanih predstavnikov Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/2015) izdala Javni poziv političnim strankam, drugim organizacijam v občini in občanom za vložitev predlogov za člane Častnega razsodišča za presojo skladnosti ravnanja izvoljenih in imenovanih predstavnikov Mestne občine Velenje s Kodeksom.

Kodeks ravnanja izvoljenih in imenovanih predstavnikov Mestne občine Velenje velja za župana, podžupane, članice in člane Sveta Mestne občine Velenje ter druge predstavnike, ki jih Svet Mestne občine Velenje ali župan imenuje v različne organe.

Častno razsodišče, katerega člani so lahko občani, ki uživajo visoko zaupanje v javnosti, ima tri člane.

Predlog kandidature in Sklep o začetku kandidacijskega postopka za imenovanje članov Častnega razsodišča za presojo skladnosti ravnanja izvoljenih in imenovanih predstavnikov Mestne občine Velenje s Kodeksom je objavljen na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne objave/ javni poziv), dobite ga tudi v glavni pisarni Mestne občine Velenje.

Predloge lahko posredujete pisno na naslov Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje ali oddate v glavni pisarni Mestne občine Velenje najkasneje do ponedeljka, 4. maja 2015, do 12. ure. V predlogu na kratko obrazložite, zakaj menite, da je predlagani kandidat primeren za člana Častnega razsodišča.