O-STA

Prireditve ZB v času od 1. do 7.5 2015

Prireditev pri "Šahmanovem bunkerju", Plat, Mežica

02.05.2015

Prireditev s pohodom na Pogorevc. (Začetek pohoda ob 7.15 uri) pri "Šahmanovem bunkerju" v spomin na spopad aktivistov in kurirjev z nemško policijo bo v soboto, 2. maja 2015 ob 11. uri.
Organizator: KO ZB Leše, Občinski odbor ZB NOB Mežica in kulturniki

Prireditev ob 70. obletnici ustanovitve I. slovenske vlade, Ajdovščina

02.05.2015

Prireditev ob 70. obletnici ustanovitve I. slovenske narodne vlade bo v soboto, 2. maja 2015 ob 14. uri na osrednjem trgu v Ajdovščini.
Organizator: ZB NOB Ajdovščina

Prireditev s pohodom k spomeniku padlih na Malem Srebotniku, Borovnica

02.05.2015

Prireditev s pohodom k spomeniku padlih na Malem Srebotniku "Faškarska četa" Srečanje pri spomeniku II. čete Šercerjevega bataljona bo v soboto 2. maja 2015 ob 10. uri.
Organizator: ZB NOB Borovnica

Prireditev ob 70. obletnici osvoboditve Kočevja in prazniku KS Kočevje-mesto

04.05.2015

Praznik KS Kočevje mesto ob 70. obletnici bojev Gubčeve in Cankarjeve brigade pri osvoboditvi Kočevja bo v ponedeljek, 4. maja 2015 ob 18. uri na mestni ploščadi v Kočevju.
Organizacija: Občina Kočevje, ZB NOB Kočevje

Prireditev ob 70. obletnici osvoboditve Turjaka

04.05.2015

Prireditev ob 70. obletnici osvoboditve Turjaka bo v ponedeljek, 4. maja 2015 ob 11. uri.
Organizator: Društvo "Zarja spominov" Velike Lašče, ZB NOB Ljubljana-Vič-Rudnik

Prireditev ob 70. obletnici zmage nad nacifašizmom, Grosuplje

05.05.2015

Prireditev v počastitev 70. obletnice osvoboditve Grosupljega bo v torek, 5. maja 2015 ob 18. uri na ploščadi pred spomenikom Dolfetu Jakhlu, na Taborski 3 v Grosupljem.
Po kulturnem programu bo okrogla miza na temo "Kako ohranjati spomin na prispevek domačinov v narodnoosvobodilni borbi", v dvorani Družbenega doma v Grosuplju. Vodil jo bo Jan Pirnat.
Organizator: ZB NOB Grosuplje, Združenje veteranov vojne za Slovenijo Grosupljei

Prireditev ob 70. obletnici konca II. svetovne vojne, osvoboditve Logatca in dnevu Evrope

05.05.2015

Prireditev ob 70. obletnici osvoboditve konca II. svetovne vojne, osvoboditvi Logatca in dnevu Evrope bo v torek, 5. maja 2015 ob 17. uri v Grčarevcu pri koči Na ovinku.
Organizator: Občina Logatec, ZB NOB Logatec

Koncert "Na pragu svobode" Celje

06.05.2015

Svečani koncert partizanskih in domoljubnih pesmi "Na pragu svobode" od vojne do mira v počastitev 70 let zmage bo v sredo, 6. maja 2015 ob 18. uri v dvorani Celjskega doma v Celju, Krekov trg 3.
Organizator: ZB NOB Celje

Spominska komemoracija pri grobnici vrhniških borcev in osvoboditeljev, Drča, Vrhnika

06.05.2015

Spominska komemoracija- polaganje venca pri grobnici vrhniških borcev in osvoboditeljev na Drči bo v sredo, 6. maja 2015 ob 17. uri.
Organizator: ZB NOB Vrhnika

Proslava ob 70. obletnici osvoboditve Vrhnike

06.05.2015

Proslava ob 70. obletnici osvoboditve Vrhnike bo v sredo, 6. maja 2015 ob 19. uri v Dvorani A.M. Slomška na Vrhniki.
Organizator: ZB NOB Vrhnika, Občina Vrhnika

Spominska slovesnost za padlimi ruskimi ujetniki, Črneče, Dravograd

07.05.2015

Spominska slovesnost za padlimi ruskimi vojnimi ujetnik bo v četrtek, 7. maja 2015 ob 17. uri; slovesnosti se udeležijo tudi predstavniki ruskega veleposlaništva.
Organizator: Občina Dravograd, ZB NOB Dravograd

Slovesnost pri spomeniku na Orlah, Ljubljana

07.05.2015

Ob prazniku Ljubljane spominska slovesnost pri spomeniku na Orlah, posvečena padlim v zadnjih bojih za Ljubljano bo v četrtek, 7. maja 2015 ob 11. uri.
Organizator: MOL, ZB NOB Ljubljana