O-STA

Teva poslala pismo upravnemu odboru Mylana

Ponovila zavezo za sodelovanje z upravnim odborom Mylana in uresničenje transakcije

JERUZALEM--(BUSINESS WIRE)-Podjetje Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE in TASE: TEVA) je danes sporočilo, da je poslalo pismo Robertu J. Couryju, izvršnemu direktorju upravnega odbora Mylana N.V. (NASDAQ: MYL). Sledi celotno besedilo pisma:

29.4.2015
Robert J. CouryRobert J. Coury
Izvršni direktorMylan Inc.
Mylan N.V.Robert J. Coury Global Center
Albany Gate, Darkes Lane1000 Mylan Blvd.
Potters Bar, HertsCanonsburg, PA 15317
EN6 1AG, United Kingdom

Spoštovani g. Robert,

Glede na konstruktivno ozračje najinega sestanka prejšnji petek in dialoga, ki mu je sledil, moram vaše pismo s 27. aprila, iz katerega veje povsem drugačen ton, sprejeti z določeno mero razočaranja. Vaše pismo prikazuje Tevo v povsem neresnični podobi in zanemarja njeno bogato dediščino, edinstveno kulturo, vodilne dosežke v industriji ter prispevke, ki so koristili pacientom in zdravstvenim sistemom po vsem svetu, hkrati pa dolga leta ustvarjali visoko dolgoročno vrednost za naše delničarje.

Trdno verjamem, da delničarji najinih podjetij ne podpirajo blatenja, napačnega predstavljanja dejstev, pogrevanja preteklih dogodkov ali selektivnega predstavljanja dejstev ter da jim to niti najmanj ne koristi. Namesto tega predlagam, da se v najinem dialogu ponovno osredotočiva na priložnost ustvarjanja velike vrednosti, ki jo povezovanje Teve in Mylana predstavlja za delničarje in druge deležnike obeh podjetij. Sam ostajam osredotočen na Tevino globoko zavezanost uresničenju transakcije v najkrajšem možnem času. Da bi to dosegli smo pripravljeni na konstruktivno sodelovanje z upravnim odborom Mylana, medtem ko si še naprej prizadevamo pridobiti protikorupcijska dovoljenja ter gradimo na dosedanji zelo pozitivni komunikaciji med deležniki podjetij Mylan in Teva.

S tem ciljem v mislih bi ob tej priložnosti želel na kratko nasloviti številne točke, ki ste jih omenili v svojem pismu in vam te zadeve pojasnil v izogib morebitnim nesporazumom v prihodnje.

Tevin predlog vključuje dodatno vrednost za Mylan in njegovo perspektivnost

Naša ponudba v delnicah in gotovini v vrednosti 82,00 ameriških dolarjev na delnico implicira skupno vrednost Mylanovih delnic približno 43 milijard dolarjev. To pomeni, da bi vaši delničarji dobili 48.3% več na ceno delnice kot je bila 10. marca 2015, zadnjega trgovalnega dne pred obširnimi špekulacijami o transakciji med Tevo in Mylanom. Ta isti pogled na vašo delnico brez vpliva špekulacij in implicirana dodana vrednost naše ponudbe je bila večkrat izražena s strani podjetja Perrigo, ki ima neodvisen in izjemno relevanten pogled na vrednost Mylana. Poleg tega bi vas radi opomnili, da ste bili pripravljeni odstopiti precejšnji lastniški delež Mylana delničarjem podjetja Perrigo po občutnem popustu glede na našo ponudbo, sploh pa glede na minimalno ceno, ki ste jo postavili v pogajanjih z nami. Vaša zvišana ponudba Perrigu danes odvzema še več ekonomske vrednosti vašim delničarjem, ko še naprej vztrajate pri transakciji, ki bi bila težko izvedljiva, tako finančno kot sicer.

Glede na tržne cene, ocene raziskave Wall Streeta in številne druge priznane metodologije ocenjevanja, naša ponudba 82,00 dolarjev na delnico za delničarje Mylana predstavlja izjemno privlačno in takojšnjo vrednost. Povezovanje najinih podjetij ne bi "škodovalo vrednosti in rasti", kot trdite, ampak nasprotno. Obstaja konsenz, da bi kombinacija najinih podjetij omogočala delničarjem Mylana in Teve, da bi skupaj ustvarjali visoko vrednost ustvarjenega na podlagi velikih sinergij in strateške ustreznosti te transakcije.

Takojšnja zavrnitev naše ponudbe, ki delničarjem Mylana nudi tako visoko dodatno vrednost na delnico, ni v skladu z odgovornostmi in obveznostmi vašega upravnega odbora do delničarjev Mylana.

Protikorupcijska načela niso ovira transakciji

Vaša opredelitev protikorupcijskih vprašanj v pismu občutno presega regulatorne ovire za povezovanje med Tevo in Mylanom, tako v obsegu kot glede časovnice. Kot omenjeno, je Teva popolnoma prepričana, da bi bili lahko regulatorni pregledi prevzema Mylana zaključeni leta 2015. Teva je prepričana tudi, da lahko zadosti popolnoma istemu sedemmesečnemu časovnemu okviru, ki ga je Mylan postavil v svoji ponudbi podjetju Perrigo. V ta namen je Teva 22. aprila 2015 zaprosila za predzdružitveno notifikacijo v zvezi s predlaganim prevzemom Mylana v skladu z zakonom Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act (HSR) iz leta 1976 ter začela prednotifikacijski postopek pri Evropski komisiji.

Teva ima za sabo niz uspešnih in pravočasnih odobritev v podobnih primerih. Pri naših prevzemih podjetij IVAX, Barr in Cephalon smo se zelo hitro dogovorili glede potrebnih odprodaj in drugih ukrepih in smo postopke zaključili v manj kot pol leta.

Prepričani smo, da bi lahko izvedli kakršnekoli potencialne odprodaje. Večina Mylanovih izdelkov na področju zdravil se ne prekriva s Tevinimi, večina tistih, ki pa se prekrivajo, pa ima številne druge tekmece in ne bi smela vzbujati sumov korupcije. Teva je pripravljena izpeljati potrebne odprodaje, da bi si zagotovila potrebne odobritve in že aktivno izbira tako potencialne naložbe za odprodajo kot potencialne kupce za te naložbe. Širše gledano bo po povezavi med najinima podjetjema ostalo več kot ducat pomembnih prodajalcev generičnih zdravil na recept, medtem ko baza strank postaja čedalje bolj konsolidirana in vplivna.

Zelo malo izdelkov, ki jih prodajata tako Mylan kot Teva je na seznamu ameriške agencije za hrano in zdravila FDA za zdravila, ki jih primanjkuje, v primerih, kjer pa prihaja do prekrivanja, ne pričakujemo bistvenih regulatornih težav glede na razlike v jakosti zdravila in/ali število drugih prodajalcev na trgu.

Če povzamem, Teva meni, da odobritve s strani regulatorjev na predstavljajo bistvene ovire za transakcijo z Mylanom, in pričakuje, da bi bila predlagana transakcija zaključena do konca leta 2015. Pripravljeni smo na pogovor z vami in vašimi sodelavci o naših rešitvah, ki bi razčistil kakršnekoli nejasnosti, ki jih imate v zvezi s to temo.

Očitna velika kulturna in strateška ustreznost povezovanja Teve in Mylana

V pismu ste večkrat omenili, da med najinima organizacijama ni "kulturnega ujemanja", kar me bega.

Teva ima več kot 100-letno zgodovino in je v svetu priznana kot eden izmed vodilnih globalnih pionirjev, ki so dobesedno ustvarili trg generičnih zdravil v ZDA ter ta model prenesli na druge trge, od česar imajo korist bolniki in zdravstveni sistemi po vsem svetu. Še danes smo na čelu razvoja industrije, saj smo ustvarili edinstven poslovni model in kulturo, ki združuje robustno generiko s posebnimi sposobnostmi. Postavili smo standarde v industriji, ki jim drugi sledijo. Vodstvena pozicija, inovativnost, podjetnost in skromnost so v našem DNK. Še naprej jih bomo s pridom uporabljali ter oblikovali industrijo prihodnosti. To se odraža na skupni stopnji donosa za delničarje (TSR)1, ki v zadnjih dveh desetletjih presega 1.600%, kar je veliko več kot trikratni indeks S&P 500 in potrjuje Tevino zgodovino dolgoročnega ustvarjanja vrednosti.

Imamo več kot 43.000 zaposlenih in delujemo na 100 trgih ter na prek 60 proizvodnih lokacijah po svetu, vključno s šestimi lokacijami in tisočimi predanih zaposlenih v Indiji. Že desetletja naše poslovanje vključuje veliko prisotnost na Nizozemskem, kjer je naš evropski sedež in sedež za specializirano poslovanje s skoraj 1.000 zaposlenimi v upravi, oddelku za razvoj in raziskave ter proizvodnji. Ponosni smo na našo dediščino globalnega podjetja z zgodovinskimi koreninami v Izraelu.

Ponašamo se tudi z bogato zgodovino uspešnega integriranja velikih, globalnih in raznolikih organizacij tako z vidika delovanja, geografske lokacije in kulturne perspektive. Naša vodstvena ekipa ima spoštljiv odnos do dediščine vsakega prevzetega podjetja in si prizadeva ohraniti ključne prednosti, sposobnosti in talente vsake organizacije. Cenimo vrednost in pomen Mylanove dediščine in jo nameravamo ohraniti. Iz naše obsežne komunikacije z Mylanom in njegovimi zaposlenimi v preteklih letih sklepamo, da so zaposleni Mylana in Teve v osnovi enako predani izboljševanju življenj bolnikov tako, da svetovnemu prebivalstvu omogočajo dostop do najširše palete visokokakovostnih zdravil po dostopnih cenah ter da do tega gojijo globoko strast.

Odločeni smo, da bomo ujeli vso potencialno vrednost te transakcije tako, da bodo najboljši ljudje iz obeh podjetij delali za veliko močnejšo združeno enoto.

Teva je meritokratična, poštena in predana iskanju najboljših ljudi in glavnih prednosti v vsakem podjetju.

Strateško ujemanje je prav tako izjemno. Predlagano povezovanje med Tevo in Mylanom se popolnoma ujema z našo jasno izraženo strategijo glede razvijanja tako generičnega dela našega podjetja kot tudi specializiranih farmacevtskih izdelkov. Predlagano povezovanje bo ustvarilo vodilno podjetje v industriji, ki bo v dobrem položaju za preobrazbo globalnega generičnega trga in ustvarjanje edinstvenega in izstopajočega poslovnega modela s pomočjo svojih pomembnih prednosti in sposobnosti na področju generičnih in specifičnih farmacevtskih izdelkov. Pri transakciji nam ne gre samo za velikost podjetja, ampak predvsem za edinstveno strateško in finančno ujemanje obeh podjetij, ki bo koristila vsem udeleženim.

Sposobnosti obeh podjetij glede portfelja izdelkov, kompleksnosti tehnologij in trženja so izjemno komplementarne. Skupaj bomo postali bolj učinkoviti, kar nam bo omogočilo ustvarjanje velike vrednosti, prodor na nove trge in razvoj novih zmogljivosti. Priložnosti za visoke dosegljive stroškovne sinergije in davčne prihranke so ocenjene na približno 2 milijardi dolarjev letno, pričakujemo pa da jih bomo v glavnem dosegli do tretje obletnice zaključka transakcije. Povezava bi skupno podjetje pozicionirala kot eno glavnih podjetij na svetu, ki pozitivno vpliva na življenja bolnikov in skupnosti, ki jim služimo, kar pomeni, da bi še veliko več ljudem po svetu omogočili ugodno in dostopno zdravljenje.

Prekaljena vodstvena ekipa predana ustvarjanju vrednosti za vse udeležene

Naš upravni odbor in uprava se popolnoma strinjata s transakcijo in jo soglasno podpirata.

Naša vodstvena ekipa, začenši z direktorji in naprej z vsemi zaposlenimi v našem poslovanju, delovanju in znanstvenih vrstah je med najboljšimi in najbolj spoštovanimi v industriji. Gre za resnično globalno ekipo, zelo raznoliko in izkušeno na področju generičnih in specializiranih zdravil ter drugih relevantnih področjih. Smo organizacija, ki je predana nadzorovanju in omejevanju stroškov na vseh ravneh naše organizacije. To vključuje naš odnos do direktorskih plač in privilegijev, ki daje prednost obvladovanju in filozofiji nagrajevanja po uspešnosti ter odseva našo zvestobo interesom vseh delničarjev in ne le izbrane peščice.

Teva je pred kratkim pokazala, da zelo upošteva poglede svojih delničarjev na poslovno strategijo in vodenje podjetja in je uvedla odločne in hitre spremembe v

sestavi in vedenju svojega upravnega odbora. Z našim novim predsednikom odbora, profesorjem Yitzhakom Peterburgom, na čelu, se je Tevin upravni odbor občutno spremenil, saj so izkušeni člani industrije postali resnično neodvisni direktorji, raznolikost, globalna perspektiva in pestrost izkušenj članov pa so se povečali. Tevin upravni odbor k mizi prinaša skupno zavezanost podjetju, naši strategiji in našim delničarjem ter zelo konstruktiven delovni odnos z vodstveno ekipo.

Kot vsako - tudi vaše - podjetje smo v preteklosti imeli težave in konflikte, ki so polnili naslovnice. Naše trenutno vodstvo se je v polnosti posvetilo tem izzivom in preoblikovalo Tevo tako, da je sedaj močnejša kot kadar koli. Pogrevanje incidentov iz preteklih obdobij, ki se tičejo organizacij ali posameznikov z naše ali vaše strani, res ni pravično do našega skupnega prizadevanja za izboljšanje ugleda industrije generičnih zdravil in njenih visokokakovostnih izdelkov, niti ne služi interesom nobene od obeh organizacij, ko ocenjujemo trenutno redko priložnost za prihodnjo rast in ustvarjanje vrednosti kot skupno podjetje.

Teva je dobro pozicionirana za ohranjanje vodstvenega položaja, poganjanje rasti in nadaljevanja z vodilnimi finančnimi rezultati

Ko sem leta 2014 postal glavni izvršni direktor, sem obljubil, da bo naša prva poslovna naloga krepitev naše vodilne vloge na področju generičnih zdravil v svetovnem merilu, hkrati pa izboljšanje dobičkonosnosti, poganjanje organske rasti in uresničevanje obljubljenih načrtov v našem specializiranem segmentu. To smo uspešno uresničevali, kar so pokazali zelo dobri rezultati v letu 2014.

Naši rezultati leta 2014 so pokazali, da smo se zelo dobro odrezali na področju poslovanja v generiki, ki je vodilno v industriji, z občutno rastjo dobičkonosnosti in predstavitvijo več izdelkov, ki so prinesli 1,0 milijardo dolarjev prihodkov, ki še rastejo, zelo dobre rezultate pa pričakujemo tudi v letu 2015.

Poleg našega robustnega segmenta generičnih zdravil, pričakujemo, da bo naša predvidena prodaja na področju specializiranih zdravil prinesla visoko vrednost delničarjem in bolnikom ter diverzifikacijo Tevinih prihodkov v prihodnje. Trenutno načrtujemo prodajo 20 izdelkov, ki so v pozni fazi. Za leto 2019 načrtujemo postopno rastoče prihodke, prilagojene tveganjem v višini 4,5 milijarde dolarjev iz naslova novih specialističnih izdelkov (brez zdravila COPAXONE®) , ki so se uspešno začeli leta 2014 in naj bi se nadaljevali leta 2015 in naprej. Pred kratkim smo argumentirali našo načrtovano prodajo s prevzemom podjetja Labrys leta 2014, za katerega menimo, da bo Tevo postavil v vodilni položaj za izpolnjevanje velike neizpolnjene potrebe po zdravilih za kronično in epizodično migreno, za katere naj bi zdravilo postalo dostopno bolnikom v začetku leta 2019. Marca leta 2015 smo objavili dogovor o prevzemu Auspexa, za katerega pričakujemo, da bo še zvišal Tevine prihodke do 800 milijonov dolarjev do leta 2019. Naši glavni franšizi na področju osrednjega živčnega sistema bomo tako dodali portfelj inovativnih zdravil za motnje gibanja.

Nadaljujemo z upravljanjem življenjskega ciklusa naše franšize COPAXONE®, vključno z uspešnim lansiranjem COPAXONE® 40mg v ZDA, ki je že zabeležil 67% konverzijsko stopnjo, kar jasno poudarja potrebo bolnikov in povpraševanje po tej izboljšani ponudbi izdelka, in uspešnimi in načrtovanimi predstavitvami izdelkov v različnih državah EU in drugod.

Vpričo kombinacije napovedane močne rasti v našem poslu z generiki, naše nenehne optimizacije stroškov in specialnih linij bo Teva ustvarila precejšno rast, ki bo izničila pričakovan padec določenih zrelih specializiranih franšiz.

Teva se lahko pohvali tudi z dobrimi rezultati pri varčevanju in izboljšavami poslovnega procesa. Leta 2014 smo stroške zmanjšali za 600 milijonov dolarjev, v letih 2015 in 2016 pa nameravamo stroške zmanjšati še za 500 milijonov oz. 250 milijonov dolarjev, kar bo skupno naneslo več kot 2,35 milijarde dolarjev privarčevanih tekočih stroškov.

Trg je prepoznal te dosežke in Tevine enoletne in triletne skupne stopnje donosa za delničarje (TSR), ki jih oblikujeta rast cene delnic in naše redne dividende, znašajo 27% oziroma 44%. Še več, od 8. januarja 2014, ko je bilo napovedano moje imenovanje za predsednika uprave, čemur je sledilo izvrševanje naše trenutne strategije, je Tevin TSR znašal 53%, kar je veliko več od donosa S&P 500 Indeks 18% in S&P 500 - Farmacevtski Indeks 29% v istem obdobju.

Pot naprej

Popolnoma se strinjam z vami, da bi bilo bolje, če bi se o tej transakciji pogovarjala zasebno, vendar nam niste pustili druge izbire, kot je javna objava ponudbe, potem ko ste javno zavrnili našo potencialno ponudbo še preden smo jo sploh podali. Težko sprejmemo to vašo vnaprejšnjo zavrnitev naše ponudbe, vašo objavo trdne ponudbe za Perrigo še preden je vaš upravni odbor sploh odgovoril na Tevin predlog, in ton vašega pisma naslovljenega name, ki izraža jasne fiduciarne odgovornosti po vsakem pravnem in poslovnem okviru.

Popolnoma smo predani prizadevanjem za to transakcijo in verjamemo, da je najboljša pot naprej konstruktiven, iskren dialog med ekipama najinih podjetij. Pozivamo vas, da postavite najboljše interese svojih delničarjev na prvo mesto in se vključite v produktivna pogajanja z nami.

Kot sem dejal, ko sva se srečala prejšnji petek, smo pripravljeni vašemu upravnemu odboru pripraviti predstavitev Teve in odgovoriti na vsa vprašanja, ki bi jih odbor imel.

Iskreno upamo, da se bo upravni odbor Mylana odločil za konstruktiven dialog z nami v najkrajšem možnem času, da bi dosegli dogovor o povezovanju, ki ponuja edinstveno priložnost za ustvarjanje vrednosti in mnoge druge prednosti za delničarje, stranke, paciente in zaposlene obeh podjetij.

To je sporočilo, ki ga prejemamo od vedno več delničarjev Teve in Mylana.

S prijaznimi pozdravi,

/p/ Erez Vigodman
Erez Vigodman
Predsednik in izvršni direktor

Kot je bilo objavljeno 21. aprila 2015, je Teva predlagala nakup vseh delnic Mylana po ceni 82,00 ameriških dolarjev na delnico, pri čemer je kupnina približno 50 odstotkov v gotovini in 50 odstotkov v delnicah. Tevin predlog za Mylan predvideva skupno vrednost delnic, ki znaša približno 43 milijard dolarjev.

Transakcija je izvzeta iz finančnih pogojev in ne zahteva odobritve Tevinih delničarjev. Tevin predlog je veljaven pod pogojem, da Mylan ne izvrši predlaganega prevzema Perriga oziroma kakšne druge alternativne transakcije.

Finančni svetovalci Teve so Barclays in Greenhill & Co., pravni svetovalci pri transakciji pa Kirkland & Ellis LLP in Tulchinsky Stern Marciano Cohen Levitski & Co, medtem ko so De Brauw Blackstone Westbroek in Loyens & Loeff N.V. pravni svetovalci na Nizozemskem

O podjetju Teva

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE: TEVA) (TASE: TEVA) je eno vodilnih farmacevtskih podjetij na svetu, ki milijonom pacientov vsak dan ponuja visoko kakovostne in na pacienta osredotočene zdravstvene rešitve. Teva, ki ima sedež v Izraelu, je največji generik na svetu, ki s svojim portfeljem več kot 1000 molekul proizvaja širok nabor generičnih produktov za skoraj vsa terapevtska področja. Na področju specializiranih zdravil ima Teva vodilni položaj na svetu pri inovativnem zdravljenju motenj centralnega živčnega sistema, vključno z bolečinami, in močan portfelj respiratornih produktov. Teva svoje generične in specialistične zmogljivosti integrira v svoji globalni diviziji za raziskave in razvoj ter ustvarja nove načine izpolnjevanja neizpolnjenih potreb pacientov s kombiniranjem svojih zmogljivosti razvoja zdravil z napravami, storitvami in tehnologijami. Tevini čisti prihodki so v letu 2014 znašali 20,3 milijarde dolarjev. Za več informacij obiščite www.tevapharm.com.

Izjava o varnem pristanu

To sporočilo vsebuje izjave o prihodnosti v smislu zakona o reformi pravnih postopkov v zvezi z vrednostnimi papirji (Private Securities Litigation Reform Act) iz leta 1995, ki temeljijo na trenutnih mnenjih in pričakovanjih uprave ter so podvržene številnim predpostavkam ter znanim in neznanim tveganjem in negotovostim, ki se lahko čez čas spreminjajo in zaradi katerih se lahko prihodnji rezultati, poslovanje ali dosežki bistveno razlikujejo od rezultatov, poslovanja in dosežkov, ki jih izražajo oziroma implicirajo te izjave o prihodnosti. Med tovrstne predpostavke, znana in neznana tveganja ter negotovosti brez omejitev spadajo tista, navedena v našem letnem poročilu na obrazcu 20-F za poslovno leto, končano 31. decembra 2014, in naših drugih poročilih predloženih Komisiji za vrednostne papirje ZDA ("SEC"), in tista, povezana z Mylanovim poslovanjem, ki so občasno razvidna iz Mylanovih poročil SEC-u in na katere se to sporočilo nanaša. Izjave o prihodnosti na splošno prepoznamo po izrazih "pričakovati", "predvidevati", "meniti", "nameravati", "ocenjevati", "bo", "bi", "morati", "smeti", "utegniti", "načrtovati" in podobnih. Vse izjave razen tistih, ki ne govorijo o zgodovinskih dejstvih, se lahko štejejo za izjave o prihodnosti, kar vključuje izjave o predlaganem prevzemu Mylana, financiranju predlagane transakcije, pričakovanem poslovanju v prihodnosti (vključno s pričakovanimi rezultati poslovanja in finančnimi okviri) ter bodoč finančni položaj, poslovno strategijo in načrta povezanega podjetja. Med ključne faktorje, zaradi katerih se lahko dejanski rezultati, poslovanje in dosežki bistveno razlikujejo od izjav o prihodnosti, ki jih podajamo v tem sporočilu, brez omejitev spadajo: končni rezultat morebitne transakcije med Tevo in Mylanom, vključno z možnostjo, da do transakcije med Tevo in Mylanom ne bo prišlo oziroma da bo transakcija izvedena pod drugačnimi pogoji in roki; učinki poslovnega povezovanje Teve in Mylana, vključno s finančnim položajem povezanega podjetja v prihodnosti, rezultati iz poslovanja, strategijo in načrti; možnost, da pričakovanih koristi transakcije in integracije našega poslovanja z Mylanovim poslovanjem (vključno s pričakovanimi sinergijami) ne bomo v celoti realizirali oziroma bo realizacija trajala dlje, kot se pričakuje; negativni učinki tržne cene Tevinih ali Mylanovih delnic, vključno z negativnimi učinki tega sporočila oziroma izvršitve morebitne transakcije; sposobnost pravočasne posamične pridobitve odobritve regulatorjev glede predlaganih ali pričakovanih pogojev in zadostitve drugih pogojev ponudbe, vključno z morebitno pridobitvijo soglasja delničarjev; naša in Mylanova sposobnost zagotavljanja skladnosti z vsemi zavezami v naših ali njihovih trenutnih ali prihodnjih pogodbah in kreditnih instrumentih, katerih kršitev bi lahko ob nepravočasnem ukrepanju povzročila kršitev drugih obveznosti v skladu z navzkrižnimi določbami o kršitvah; naša in Mylanova izpostavljenost valutnim gibanjem in omejitvam ter kreditnim tveganjem: učinki reform zdravstvenih sistemov in cenovne politike ter plačevanje v farmacevtiki; negotovosti glede zakonodajnih in regulatornih okvirjev za registracijo in odobritev zdravil, izdelanih na podlagi biotehnoloških metod; vpliv konkurence drugih igralcev na trgu; negativni vplivi politične ali ekonomske nestabilnosti, korupcije, večjih konfliktov ali terorističnih dejanj na naše ali Mylanove pomembne dejavnosti po vsem svetu; druga tveganja, negotovosti in drugi dejavniki, podrobneje navedeni v našem letnem poročilu na obrazcu 20-F za poslovno leto, končano 31. decembra 2014, ter drugih poročilih, ki smo jih predložili SEC-u; in tveganja ter negotovosti in drugi faktorji, podrobneje navedeni v Mylanovih poročilih in dokumentih, predloženih SEC-u. Ta previdnostna izjava eksplicitno in v celoti velja za vse izjave o prihodnosti, ki jih podajamo mi oziroma osebe, ki delujejo v našem imenu. Bralce prosimo, naj se ne zanašajo pretirano na katerokoli tovrstno izjavo o prihodnosti. Izjave o prihodnosti veljajo samo na dan, na katerega so podane, in ne prevzemamo nobene obveznosti, da jih zaradi novih informacij, prihodnjih dogodkov ali drugih vzrokov posodabljamo ali revidiramo.

DODATNE INFORMACIJE

To sporočilo je izključno informativne narave in ne predstavlja ponudbe za nakup oziroma spodbude za ponudbo za prodajo katerihkoli vrednostnih papirjev. To sporočilo se nanaša na predlog, ki ga je Teva posredovala v zvezi s poslovnim povezovanjem z Mylanom. V zvezi s tem predlogom in odvisno od prihodnjega razvoja dogodkov bosta Teva in Mylan morda SEC-u predložila en ali več sklicev skupščine, registracijsko izjavo in druge dokumente. To sporočilo ne nadomešča sklica skupščine, registracijske izjave, prospekta ali drugih dokumentov, ki sta oziroma jih bosta Teva oziroma Mylan predložila SEC-u v povezavi s predlagano transakcijo. Do ponudbe za nakup delnic ne bo prišlo na noben drug način kot preko prospekta, izdanega v skladu z 10. členom zakona o vrednostnih papirjev (U.S. Securities Act) iz leta 1933 z vsemi spremembami. VLAGATELJI IN IMETNIKI VREDNOSTNIH PAPIRJEV NAJ POZORNO PREBEREJO SKLIC(e) SKUPŠČINE, REGISTRACIJSKE IZJAVE, PROSPEKTE IN DRUGE DOKUMENTE, MOREBITI PREDLOŽENE SEC-u, KO IN ČE BODO NA VOLJO, SAJ BODO VSEBOVALI POMEMBNE INFORMACIJE O PREDLAGANI TRANSAKCIJI. Vsi morebitni končni sklici skupščin (ko in če bodo na voljo) bodo poslani delničarjem. Vlagatelji in imetniki vrednostnih papirjev lahko brezplačne izvode tega sporočila, morebitnih sklicev skupščin, registracijskih izjav, prospektov in drugih dokumentov (ko in če bodo posamično na voljo), ki jih bo Teva predložila SEC-u, pridobijo na spletni strani SEC-a na naslovu http://www.sec.gov.

1 Vsi podatki o TSR so iz Factseta; za prejete dividende se predvideva, da so bile investirane naprej

Kontakt


Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
Investorji
United States
Kevin C. Mannix, 215-591-8912
ali
Ran Meir, 215-591-3033
ali
D.F. King & Co., Inc.
Jordan Kovler / Tom Germinario
212- 269-5550
ali
Israel
Tomer Amitai, 972 (3) 926-7656
ali
Mediji
Teva United States
Denise Bradley, 215-591-8974
ali
United States
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
Joele Frank / Tim Lynch / Meaghan Repko
212-355-4449
ali
Teva Israel
Iris Beck Codner, 972 (3) 926-7687
ali
The Netherlands
Citigate First Financial
Uneke Dekkers / Petra Jager / Suzanne Bakker
+ 31 20 575 40 10

Vir: Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Izvirnik tega sporočila za javnost je na voljo na: http://www.businesswire.com/news/home/20150429006747/en