O-STA

Prirediteve ZB

Svečanost ob odprtju razstave v počastitev 70. obletnice zmage, Mokronog, Trebnje

08.05.2015

Svečanost ob odprtju razstave v počastitev 70. obletnice zmage nad nacizmom in fašizmom bo v petek, 8. maja 2015 ob 10. uri v avli Upravno kulturnega središča v Mokronogu.
Organizator: ZB NOB Trebnje

Otvoritev obnovljenega Spominskega parka Trnovo in baklada, Sabotin, Nova Gorica

08.05.2015

Otvoritev obnovljenega Spominskega parka Trnovo in baklada na predvečer Dneva zmage bo v petek, 8. maja 2015 ob 19. uri
Organizator: Organizira Društvo "Maj 45", ZB NOB Nova Gorica

Proslava ob dnevu zmage, Lenart

08.05.2015

Proslava ob dnevu zmage v Lenartu bo v petek, 8. maja 2015 ob 19. uri.
Organizator: ZB NOB Lenart

Razstava "Maribor je svoboden", Muzej narodne osvoboditve, Maribor

08.05.2015

Odprtje razstave ob 70. obletnici osvoboditve Maribora bo v petek, 8. maja 2015 ob 18. uri v Muzeju narodne osvoboditve v Mariboru.
Organizator: Muzej narodne osvobodite Maribor, ZB NOB Maribor

Mladinska kulturna prireditev, Petanjci, Murska Sobota

08.05.2015

Mladinska kulturna prireditev v Vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih bo v petek, 8. maja 2015 v Petanjcih.
Organizator: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, ZB NOB Murska Sobota.

Prireditev v Letušu ob obletnici zmage in kapitulacije nemške skupine armad "E", Žalec

08.05.2015

Prireditev v Letušu ob obletnici zmage in kapitulacije nemške skupine armad "E" bo v petek, 8. maja 2015 ob 11. uri v Letušu.
Organizator: ZB NOB Žalec, KO ZB Braslovče

Osrednja proslava ob 70. obletnici zmage nad nacifašizmom, Litija

08.05.2015

Osrednja proslava ob 70. obletnici zmage nad nacifašizmom ter konca II. svetovne vojne bo v petek, 8. maja 2015 ob 18. uri na Trgu svobode v Litiji.
Organizator: Knjižnica Litija

Osrednja prireditev posvečena 70. obletnici zmage nad nacifašizmom, Trg republike, Ljubljana

09.05.2015

Osrednja prireditev posvečena osvoboditvi Ljubljane z naslovom POD SVOBODNIM SONCEM bo v soboto, 9. maja 2015 ob 13. uri na Trgu republike v Ljubljani.
Organizator: Mestna občina Ljubljana, ZZB NOB Slovenije

Spominski pohod ob 70. obletnici partizanskega napada na Žerjav, Mežiška dolina

08.05.2015

Spominski pohod ob 70. obletnici partizanskega napada na Žerjav bo v soboto, 9. maja 2015 ob 8. uri.
Organizator: KS Žerjav, KO ZB Žerjav, ZB NOB Mežiške doline

Pohod ob 70. obletnici osvoboditve "Novo mesto v žici", Drska, Novo mesto

09.05.2015

Pohod ob 70. obletnici osvoboditve "Novo Mesto v žici" bo v soboto, 9. maja 2015 ob 8.30 uri.
- ob 8.30 na otroškem igrišču med blokoma na Šegovi ulici ter obnovitev spominske table na bunkerju na Drski;
- ob 9.00 uri začetek pohoda. Predvidena trasa: Drska-Loka-Bršljin-Marof-Mestne njive- Glavni trg-Žabja vas-Regrča vas-Šmihel-Drska.
Organizator: ZB NOB Novo mesto, KO ZB Drska

Svečanost pri spomeniku Frana Malgaja, Tolsti vrh, Mežiška dolina

09.05.2015

Svečanost pri spomeniku Franja Malgaja bo v soboto 9. maja 2015 ob 11. uri in pohod po Malgajevi poti Tolsti vrh-Dobrije ob 9. uri.
Organizator: Društvo Frana Malgaja in občinski odbor ZB NOB Ravne, ZB NOB Mežiške doline

Prireditev v spomin na spopad TIGR-ovcev z italijansko policijo, Mala Gora, Ribnica

10.05.2015

Slovesnost pri spomeniku na Mali Gori v spomin na spopad TIGR-ovcev z italijansko policijo bo v nedeljo, 10. maja 2015 ob 11. uri.
Organizator: ZB NOB Ribnica, Društvo TIGR

Mednarodna prireditev ob 70. obletnici osvoboditve taborišč, Gusen in Mauthausen, Avstrija

10.05.2015

Mednarodna spominska prireditev ob 70. obletnici osvoboditve obeh taborišč in podružnic:
9. maja Gusen in 10. maja Mauthausen.
Prireditev v Mauthausnu bo v nedeljo, 10. maja 2015 ob 9.30 pred našim spomenikom.
Organizator: Aktiv Mauthausen Avstrija, Mednarodni komite Mauthausen, Taboriščni odbor pri ZZB NOB Slovenije