O-STA

Odziv Monsanta na predlog Syngenti

ST. LOUIS - V odzivu na sporočilo Syngente je družba Monsanto Company potrdila, da je upravnemu odboru Syngente predložila zaseben predlog za nakup Syngente po ceni 449,000 švicarskih frankov na delnico.

Predlog vsebuje možnost financiranja v denarju v deležu 45% in bi delničarjem Syngente zagotovil zelo privlačno premijo ter pomembno ustvarjanje vrednosti preko nadaljnjega lastništva združenega podjetja.

Monsanto že dolgo spoštuje in spremlja poslovanja Syngente in je prepričan, da bi povezava obeh podjetij prinesla pomembno vrednost vsem deležnikom, vključno z delničarji. Ustvariti novo družbo s kombiniranjem Syngentinih prednosti in vodilnega položaja na področju kemikalij za zaščito pridelka in Monstanovega vodilnega položaja, ko gre za semena, lastnosti in informacijsko tehnologijo bi privedlo do ene od vodilnih integriranih globalnih družb na področju kmetijstva s celostnimi in dopolnjujočimi se portfelji izdelkov in z na kmetijstvo osredotočeno organizacijo, ki bi imela večje zmožnosti za razvoj in pospešek inovativnih rešitev za kmetovalce. Monsanto je prepričan, da bi imela združena družba izjemne možnosti za zagotavljanje celostnega nabora integriranih rešitev za kmete po vsem svetu in za pospeševanje tehnoloških inovacij preko natančnega kmetovanja in naprednega raziskovanja in razvoja zmožnosti z namenom povečati količine hrane na svetu na trajnosten način.

Monsanto meni, da bi povezava zagotovila pomembno vrednost delničarjem obeh podjetij. Pričakovati je, da bi prinesla pomembne sinergije preko bolj integriranih rešitev za stranke.

Monsanto je ob podpori svojih finančnih in pravnih svetovalcev posvetil precej časa in virov analizi potencialne povezave med Syngento in Monstantom in je prepričan v svojo sposobnost pridobiti vse potrebne regulatorne odobritve.

Monsanto trenutno na namerava podajati dodatnih komentarjev na to zadevo.

O družbi Monsanto

Monsanto je predan zagotavljanju široke palete rešitev in tako pomagati nahraniti naš rastoči svet. Proizvajamo semena za sadje, zelenjavo in ključne poljščine - kot so koruza, soja in bombaž - ki kmetovalcem pomagajo do boljših letin ob hkratni bolj učinkoviti uporabi vode in drugih pomembnih virov. Iščemo vzdržne rešitve za zdravje zemlje, kmetom pomagamo uporabljati podatke za izboljšanje praks kmetovanja in ohranjanje naravnih virov ter zagotavljamo izdelke za varovanje pridelkov z minimaliziranjem škode, ki jo povzročajo škodljivci in bolezni. Preko programov in partnerstev sodelujemo s kmeti, raziskovalci, neprofitnimi organizacijami, univerzami in drugimi, da bi pomagali pri premagovanju nekaterih od glavnih svetovnih izzivov. Za več informacij o Monsantu, naših zavezah in naših več kot 20.000 predanih zaposlenih prosimo obiščite: discover.monsanto.com in monsanto.com. Naši družbi sledite na twitterju na twitter.com/MonsantoCo, na blogu družbe Beyond the Rows na onsantoblog.com ali se naročite na naša RSS obvestila.

Previdnostne izjave o informacijah, ki se nanašajo na prihodnost:

Določene izjave v tem sporočilu so "izjave, ki se nanašajo na prihodnost", kot na primer izjave, ki zadevajo pričakovane finančne rezultate, trenutne in prihodnje rezultate za posamezne izdelke, regulatorne odobritve, poslovne in finančne načrte družbe in njenega potencialnega skupnega poslovanja s Syngento, vključno s pričakovanimi prednostmi potencialne povezave ter vprašanjem, če bo prišlo do vstopa in sklenitve potencialne povezave, in druga nezgodovinska dejstva. Te izjave temeljijo na trenutnih pričakovanjih in trenutno dostopnih informacijah. Ker pa so te izjave osnovane na faktorjih, ki vključujejo tveganja in negotovosti, se lahko dejansko poslovanje in rezultati družbe bistveno razlikujejo od tistih, opisanih ali nakazanih s takimi izjavama, ki zadevajo prihodnost. Med faktorje, ki bi lahko povzročili ali prispevali k takšnim razhajanjem, med drugim spadajo: nadaljnja konkurenca na področju semen, lastnosti in kmetijskih kemikalij; izpostavljenost družbe različnim nepredvidljivim procesom, kot so postopki za varstvo intelektualne lastnine, regulatorna skladnost in hitrost prejetja odobritev ter javno sprejemanje biotehnoloških izdelkov; uspešnost raziskovalnih in razvojnih aktivnosti družbe; izidi večjih tožb in predhodno napovedane preiskave ameriške agencije za trg vrednostnih papirjev; dogodki, povezani s tujimi valutami in gospodarstvi; uspešnost nedavnih nakupov; nihanja v cenah blaga; skladnost z regulativo, ki vpliva na proizvodnjo družbe; natančnost ocen družbe, ko gre za porazdelitev zalog; nedavna porast zadolženosti in njena pričakovanja višja raven v prihodnosti; zmožnost družbe za financiranje svojih kratkoročnih potreb financiranja in za pridobivanje plačil za izdelke, ki jih prodaja; učinek vremena, naravnih katastrof in nesreč na kmetijstvo ali obrate družbe; možnost, da do potencialne transakcije s Syngento ne bo prišlo ali se bo zgodila pod drugačnimi pogoji, nezmožnost pridobitve potrebnih regulatornih odobritev ali izpolnitve drugih pogojev potencialne transakcije, nezmožnost zagotoviti pričakovane koristi transakcije, ali učinek sprememb na poslovanje, finančne, tržne, pravne ali druge pogoje; in ostala tveganja, ki so podrobno navedena v nedavnemu periodičnem poročilu družbe agenciji za trg vrednostnih papirjev. Na te izjave o prihodnosti se naj ne zanaša pretirano, saj so aktualne zgolj ob dnevu njihove objave. Družba se ne zavezuje kakršnemukoli posodabljanju izjav, ki zadevajo prihodnost, ali faktorjev, ki bi lahko vplivali na dejanske rezultate.

Kontakti

Monsanto Company

mediji:

Sara Miller, 314-694-5824

ali

analitiki:

Laura Meyer, 314-694-8148

ali

Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

Steve Frankel ali Scott Bisang, 212-355-4449

Vir: Monsanto Company

Sporočilo v izvirniku na voljo na:

http://www.businesswire.com/news/home/20150508005456/en