O-STA

Sodelovanje Univerze v Novi Gorici in Veterinarske bolnice Vipava Ivan Princes s.p.

Univerza v Novi Gorici in Veterinarska bolnica Vipava Ivan Princes s.p. bosta v petek, 15. maja 2015, sklenili pridružitveni sporazum na podlagi katerega bo Veterinarska bolnica Vipava Ivan Princes s.p. pridobila status pridružene organizacije Univerze v Novi Gorici in postala sestavni del sistema Univerze v Novi Gorici.

V sistem Univerze v Novi Gorici se, kot pridružene organizacije Univerze v Novi Gorici, lahko vključijo organizacije z razvojno, ekspertno, klinično, umetniško ali drugo dejavnostjo, ki smiselno dopolnjuje dejavnost Univerze v Novi Gorici. Veterinarska bolnica Vipava Ivan Princes s.p. je prva organizacija, ki je s sklepom Senata in Upravnega odbora Univerze v Novi Gorici, pridobila status pridružene organizacije Univerze v Novi Gorici.

Z vključitvijo Veterinarske bolnice Ivan Princes s.p. v sistem Univerze v Novi Gorici bosta obe inštituciji medsebojno dejavnost tesneje partnersko povezali in nadgradili z namenom, da dosežeta večjo znanstveno in strokovno uspešnost ter zagotovita možnosti za postavitev in delovanje novih in zanimivih znanstvenih in študijskih programov.

Veterinarska bolnica Vipava Ivan Princes s.p. s svojo ekspertno in klinično dejavnostjo smiselno dopolnjuje obstoječo dejavnost Univerze v Novi Gorici. V okviru skupnega sodelovanja bosta inštituciji zagotovili laboratorij za poskusne živali, pridobili raziskovalne licence ter vzpostavili in razvili nove živalske modele za proučevanje neurodegerativnih bolezni, travmatskih poškodb možganov in hrbtenice, bolečine, imunskih bolezni, presajanje celic v terapevtske namene ter proučevanje vpliva okolja in podnebnih sprememb na kardiovaskularni sistem.

Vabimo vas na podpis pridružitvenega sporazuma, ki bo potekal v petek, 15. maja 2015 ob 10.00 uri, v prostorih Univerze v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri v Vipavi, Glavni trg 8, Vipava.

Pridružitveni sporazum bosta podpisala prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor Univerze v Novi Gorici in mag. Ivan Princes, direktor Veterinarske bolnice Vipava Ivan Princes s.p..

Lepo vabljeni!

Dodatne informacije:

Andreja Leban, Stiki z javnostmi

T: 05 3315 397

E: andreja.leban@ung.si