O-STA

V okviru Dneva meroslovja 2015 smo obeležili 140 let od podpisa Metrske konvencije v Parizu leta 1875

Urada RS za meroslovje je včeraj, 20. maja 2015, skupaj z Nacionalnim inštitutom za biologijo na Morski biološki postaji v Piranu organiziral Dan meroslovja ob spominu na podpis pomembne mednarodne pogodbe leta 1875 v Parizu - Metrske konvencije. Takrat je bil ustanovljen mednarodni urad za uteži in mere v Parizu (BIPM), hkrati pa so bili vzpostavljeni osnovni pogoji za poenotenje merskih enot in mednarodno primerljivost merjenj.

V Sloveniji področje merjenj pokriva in zanj skrbi Urad RS za meroslovje skupaj z nosilci nacionalnih etalonov in imenovanimi osebami, ki skupaj predstavljajo ter soustvarjajo pogoje za globalno primerljivost in konkurenčnost slovenskega gospodarstva ter za kakovost življenja, skozi razvoj, razsikave in neposredne aplikacije na področju meroslovja.

V okviru pobude mednarodnih organizacij BIPM in OIML želi Urad vsako leto strokovno kot tudi širšo javnost opozoriti na pomen meroslovja, njegovo razširjenost v vse pore življenja in na različna področja meroslovnega delovanja. V letošnjem letu svetlobe je bil tudi dan meroslovja sestavljen iz predavanj in razmišljanj na temo "Meritve in svetloba".

Na to temo so s slikovitimi predavanji spregovorili številni ugledni in uspešni strokovnjaki ter managerji, ki prihajajo iz različnih področij in so vsak na svojem področju povezani tudi z meritvami in svetlobo:

  1. ga. Helen Parkes, vodja delavne skupine za bioanalizo pri CCQM, BIPM, "Illuminating Biomeasurements"
  2. prof. dr. Jana Žel, Nacionalni inštitut za biologijo, "NIB-Nešteti Izzivi Bioanaliz"
  3. g. Andrej Mohar, Euromix d.o.o., društvo Temno nebo Slovenije, "Meritve svetlobnega onesnaženja"
  4. odelo Slovenija d.o.o., "Luči navdahnemo s čustvi - pomen meritev v proizvodnji avtomobilskih luči"
  5. mag. Roman Flegar, Urad RS za meroslovje, "Elektromagnetno valovanje, ključni element merjenja hitrosti v cestnem prometu".

Dan meroslovja je Urad RS za meroslovje sklenil s predstavitvijo grobih izhodišč strategije meroslovja v Sloveniji in okroglo mizo na temo "POVEZOVANJE UPORABNIKOV IN IZVAJALCEV MEROSLOVNEGA SISTEMA".

Zaključki oziroma sklepne misli okrogle mize, na kateri so sodelovali tako predstavniki gospodarstva uporabnikov meroslovnih storitev, kot tudi različnih znanstveno raziskovalnih inštitucij in izvajalcev meroslovnih nalog so pokazale, da je pogovarjanje, povezovanje, iskanje skupnih rešitev in prenos znanja med vsemi deležniki nujno potreben. Iz tega vidika je bilo tudi sklenjeno, da se bo v naslednjih tednih, mesecih, letih skupaj dvigovalo raven meroslovne kulture v Sloveniji.

To je tudi eden od ključnih ciljev Urada RS za meroslovje, ki si želi ustvariti čim bolj fleksibilen, učinkovit in ciljno usmerjen sistem, ki bo uporabnikom omogočal doseganje strateških gospodarskih, družbenih in razvojnih ciljev Republike Slovenije.

Ljubljana, 21. 5. 2015
mag. Dominika Rozoničnik