O-STA

Javna razgrnitev občinskega programa varstva okolja 2016-2020

Mestna občina Velenje pripravlja nov občinski program varstva okolja (OPVO).

Trajnostno naravnan strateški dokument je temeljna podlaga prostorskega, gospodarskega in družbenega razvoja občine. Izhaja iz stanja okolja, določa prednostna pereča vprašanja, strateške, okoljske in konkretne cilje ter ukrepe in projekte za doseganje ciljev. Je skupni strateški dokument občine in politike občinskega sveta, župana in občinske uprave.

Mestna občina Velenje je februarja in marca izvedla dve delavnici, na katerih smo odkrivali okoljske problem, kot jih vidijo naše občanke in občani.

Strokovne službe so predloge pregledale in oblikovale osnutek programa. Osnutek je na vpogled na Uradu za urejanje prostora Mestne občine Velenje od danes, 25. maja, do 1. junija 2015. Ogledate si ga lahko tudi na naši spletni strani www.velenje.si.

Morebitne pripombe in predloge lahko pošljete po elektronski pošti na naslov katarina.ostruh@velenje.si najkasneje do 1. junija 2015.

Občinski program varstva okolja mora na seji potrditi tudi Svet Mestne občine Velenje.

Vabljeni k sodelovanju!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje