O-STA

Podpisana pogodba za izvedbo projekta "Vodovod Vinska Gora III. faza, odseka 5 in 8"

Velenje, 27. maj 2015 - Danes dopoldne smo imeli na Mestni občini Velenje javni podpis pogodbe za izvedbo projekta "Vodovod Vinska Gora III. faza, odseka 5 in 8".

Pogodbo sta podpisala župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič in direktor podjetja Esotech, d. d., Marko Škoberne.

Na podpisu pogodbe so bili prisotni tudi direktor občinske uprave mag. Iztok Mori, direktor za ekonomiko in finance podjetja Esotech, d. d., mag. Robert Hudournik, direktor Komunalnega podjetja Velenje dr. Uroš Rotnik, vodja Službe za investicijski inženiring Komunalnega podjetja Velenje Nataša Ribizel Šket, vodja Urada za komunalne dejavnosti Anton Brodnik in sodelavka iz Urada za komunalne dejavnosti Bojana Žnider.

Uvodoma je župan Bojan Kontič povedal, da se v občini dobro zavedamo, da je med prioritetnimi nalogami lokalne skupnosti skrb za pitno vodo. Od leta 2005 je bilo na območju Vinske Gore zgrajeno okoli 20 kilometrov vodovodov, kljub temu ga je še vedno potrebno zgraditi dobrih 6 kilometrov. V letošnjem letu nameravamo pristopiti k izgradnji dveh odsekov vodovoda (5 in 8) v dolžini 5 kilometrov, s čimer bomo zagotovili nemoteno in kvalitetno dobavo vode za obstoječo poselitev približno 40 hišnih priključkov. Prebivalci na teh območjih so večinoma priključeni na zasebne vodne vire z zadostnimi količinami vode, ki pa nimajo rednega nadzora nad kvaliteto pitne vode. V občini si želimo, da bi bilo čim več gospodinjstev priključenih na javni vodovod, kjer je kakovost vodo nadzorovana.

Prav tako bomo sočasno zgradili ustrezno hidratantno mrežo z nadzemnimi hidranti in vodnimi zbiralniki za stalno hrambo požarne vode.

Z deli bodo izvajalci, delavci podjetja Esotech, d. d., pričeli meseca junija, končali pa meseca oktobra. Skupna vrednost projekta je 583.296,71 € (brez DDV).

Komunalno podjetje Velenje bo poskrbelo za izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo, za izvajanje del koordinatorja za varstvo pri delu ter izdelavo varnostnih načrtov.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje