O-STA

V okviru EU projekta kupili električno delovno vozilo

Velenje, 1. junij 2015 - Mestna občina Velenje je v sklopu projekta In My Back Yard (IMBY) kupila profesionalno električno delovno vozilo Alke XT 320EL.

Za nakup vozila smo pridobili 95 % nepovratnih sredstev (85 % nepovratnih sredstev Evropske unije v okviru Operativnega programa Slovenija Hrvaška 2007-2013 in 10 % nepovratnih nacionalnih sredstev).

Električno delovno vozilo bodo uporabljali na Centru za ponovno uporabo Velenje za organiziran prevoz predmetov iz gospodinjstev. Nova pridobitev bo znatno pripomogla k še boljšemu delovanju centra, ki bo lahko na ta način še uspešneje izpolnjeval svoje cilje -zmanjšanje količin odpadkov in števila divjih odlagališč, ponovna uporaba ter izboljšanje socialnega in ekonomskega statusa prebivalstva.

Nabava novega električnega delovnega vozila je vsekakor pozitivna in dobrodošla okrepitev, saj bomo na takšen način sledili tudi zahtevam ekološke sprejemljivosti in varstva okolja.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje