O-STA

Županov sprejem za najboljše devetošolce in dijake

Velenje, 16. junij 2015 - Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič bo jutri, 17. junija, ob 18. uri v Domu kulture Velenje sprejel najboljše devetošolce in dijake, ki so vsa leta šolanja dosegli odličen učni uspeh. Na šestih osnovnih šolah v Velenju je ob koncu šolskega leta 2014/2015 takšen uspeh doseglo 63 učenk in učencev. Odličen uspeh v vseh letih srednješolskega izobraževanja je ob koncu šolskega leta 2014/2015 doseglo 31 dijakov zaključnih letnikov Šolskega centra Velenje.

Župan bo sprejel devetošolke in devetošolce velenjskih osnovnih šol, ki so med 3. in 9. razredom dosegli učni uspeh s povprečno oceno od 4,5 do 5. Na OŠ Antona Aškerca je takšnih učencev enajst, na OŠ Gorica devet, na OŠ Gustava Šiliha šestnajst, na OŠ Livada štiri, na OŠ Mihe Pintarja Toleda je takšnih učenk in učencev petnajst, na OŠ Šalek pa osem.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič bo jutri za izjemne uspehe čestital tudi vsa leta odličnim dijakinjam in dijakom Šolskega centra Velenje. Na Gimnaziji Velenje je letos šolanje zaključilo petnajst vsa leta odličnih dijakinj in dijakov, na Šoli za rudarstvo in varstvo okolja dva, na Elektro in računalniški šoli štirje, na Strojni šoli en, na Šoli za storitvene dejavnosti pa devet dijakov.
Prijazno vabljeni, da se nam na sprejemu pridružite tudi predstavniki medijev.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje