O-STA

Velenje obiskali predstavniki Občine Trbovlje

Velenje, 19. junij 2015 - Včeraj so Velenje obiskali županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič, podžupan Občine Trbovlje Tadej Špitalar, direktorica občinske uprave Urška Poznič Goršek, vodja oddelka za premoženjske zadeve Jana Škorjanc Štrakl in vodja oddelka za splošne zadeve Maja Hvala.

Predstavnike Občine Trbovlje je sprejel podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol s sodelavci. Uvodoma je podžupan Peter Dermol izpostavil 3. razvojno os kot predpogoj za nadaljnji napredek mesta Velenje in ohranjanje delovnih mest. Med drugim je poudaril tudi številne programe in projekte, ki občankam in občanom omogočajo boljšo kakovost bivanja.

V nadaljevanju je direktor Uprave Mestne občine Velenje mag. Iztok Mori predstavil organiziranost uprave, javne zavode, značilnosti in priložnosti mesta Velenje. Karla Sitar, vodja Službe za razvojne projekte in gospodarstvo, pa je goste seznanila z večjimi projekti, ki jih izvajamo s pomočjo evropskih sredstev (BICY, Poslovni center Standard ...).

Županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič se je zahvalila za sprejem in številne uporabne informacije, ki so jih pridobiti. V Zlato knjigo Mestne občine Velenje, kamor se ob obisku vpišejo vsi pomembni gostje, pa je županja zapisala: Vidimo, da imate ekipo, ki zna in zmore. Lahko ste ponosni.

Predstavniki Občine Trbovlje so včeraj obiskali tudi Muzej premogovništva Slovenije in zavetišče za brezdomce.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje