O-STA

Nacionalni inštitut za biologijo je podpisal mednarodni akademski sporazum o sodelovanju z Inštitutom za kemijo - Instituto de Quimica Univerze v São Paulo Braziliji

Svečan podpis mednarodnega akademskega sporazuma o sodelovanju Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB) z Inštitutom de Quimica da Universidade de São Paulo (USP) iz Brazilije je v juniju potekal v rezidenci častnega konzula Republike Slovenije gospoda Octávia Tavarsa de Oliva Filha in njegove soproge Rosane v São Paulu. Sporazum je bil sklenjen z namenom okrepiti akademsko in znanstveno sodelovanje v obliki dela na skupnih raziskovalnih projektih na področju biokemije in molekularne biologije, celične biologije in biomedicine. S tem želita obe instituciji pospešiti izmenjavo profesorjev in raziskovalcev na vseh nivojih med obema institucijama. Sporazum so podpisali direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo prof. dr. Tamara Lah Turnšek, dekan Inštituta de Quimica da Universidade de São Paulo prof. dr. Luiz Henrique Catalani, vodja oddelka za biokemijo na tem inštitutu prof. dr. Henning Ulrich ter Nj. eksc. gospa Milena Šmit, veleposlanica Republike Slovenije v Braziliji kot častna priča. Da gre za pomemben korak h krepitvi sodelovanja med NIB-om in USP, ki je najboljša univerza v Južni Ameriki in na 39 mestu Šanghajske lestvice svetovnih univerz, in širše - med obema državama, je s svojo prisotnostjo na svečanem dogodku potrdila tudi gospa Kristina Radej, pooblaščena ministrica Gospodarskega oddelka veleposlaništva v São Paulu ter drugi visoki gostje, med drugimi predsednik Društva zamejskih Slovencev gospod Martin Črnugelj.

Nacionalni inštitut za biologijo že vrsto let aktivno sodeluje z različnimi znanstvenimi ustanovami v Braziliji na skorajda vseh področjih svojega delovanja, ki zajemajo okoljske študije vpliva insekticidov na uvajanje novih rastlinskih vrst do vpliva globalnega segrevanja na biodiverziteto, ekotoksikologije in biomedicine. Vse te teme imajo močan uporabni vpliv na relevantne gospodarske dejavnosti, kjer je Brazilija najmočnejša latinskoameriška ekonomska sila. Je pa zagotovo tudi najpomembnejša znanstvenoraziskovalna partnerica, saj je nedavno pospešila sodelovanje tudi globalno s programom Znanost brez meja - Ciência sem fronteiras v okviru katerega deluje kot gostujoča profesorica na USP Tamara Lah Turnšek.

Sodelovanje NIB z vrsto znanstvenih institucij v Braziliji sega v leto 2004 - na področju morske biologije je prof. dr. Alenka Malej vzpostavila sodelovanje z Univerzo v São Paulu in prof. dr. Andrej Čokl je začel sodelovati z Embrapo, največjim kmetijskim inštitutom. V letu 2009 je prva rezidenčna veleposlanica Brazilije v Sloveniji Nje. eksc. gospa Déboro Vainer Barenboim s soprogom dr. Štefanom Bogdanom Šalejem, predsednikom Centra za Latinsko Ameriko v Ljubljani obiskala Nacionalni inštitut za biologijo in nas spodbudila k širšemu sodelovanju. V juniju 2010 je na pobudo direktorice NIB na Morski biološki postaji Piran pod pokroviteljstvom Brazilske ambasade potekala štiridnevna "Slovensko brazilska znanstvena delavnica Zdravje in okolje", ki jo je organiziral prof. dr. Bojan Sedmak. Delavnice se je udeležila delegacija brazilskih znanstvenikov, namenjena pa je bila izmenjavi znanj o zdravju in okolju med brazilskimi in slovenskimi znanstveniki iz različnih institucij, ki so pripravili tudi doktorski program, le-ta pa žal kasneje ni dobil zadostne finančne podpore.

Za tem je bila po zaslugi Brazilske ambasade in MIZŠ vzpostavljena močna povezava preko projektov ARRS in brazilske agencije CNPQ, ki so omogočili izvajanje več projektov. Izrednega pomena je bilo nadaljnje sodelovanje prof. Bojana Sedmaka z Inštitutom za biofiziko Carlos Chagas Filho, Federalne Univerze v Riu de Janeiro (UFRJ) in sodelovanje prof. Antona Branclja z enim od največjih okoljskih institutov INPA - Brazilskega nacionalnega inštituta za raziskave v Amazoniji. V letu 2012 se je to sodelovanje okrepilo s podpisom Sporazuma o izmenjavi akademskega in znanstvenega sodelovanja med NIB in INPA ter Memorandumom za izmenjavo študentov na podlagi akademske izmenjave na Ambasadi Federativne republike Brazilije v Ljubljani. Častni priči podpisa obeh dokumentov sta bili Njegova ekscelenca gospod Gilberto Fonseca Guimarães de Moura, ambasador na Ambasadi Federativne republike Brazilije v Sloveniji ter v imenu Ministrstva za zunanje zadeve predstavnik za sodelovanje z Ameriko gospod Vladimir Kolmanič.

Prof. dr. Tamara Lah Turnšek poleg predavanj na USP, že vrsto let sodeluje z Inštitutom za biofiziko Carlos Chagas Filho, Federalne Univerze v Riu de Janeiro (UFRJ) ter Federalno državno univerzo v São Paulu, vse na področju raziskav rakavih obolenj ter matičnih celic. Poleg znanstvenega sodelovanja poteka tudi dobro sodelovanje na področju izobraževanja, saj se trenutno na NIB izobražuje doktorska študentka Mona de Neves Oliveira, na Univerzi v São Paulu pa je na izobraževanju mlada raziskovalka z Oddelka za genetsko toksikologijo in biologijo raka NIB Mateja Delač.

Tako na raziskovalnem kot na izobraževalnem področju pa seveda nujno potrebujemo politično podporo s strani najvišjih uradnikov ter predstavnikov obeh držav. Žal je ta s končanjem teh projektov zamrla in že tri leta pogrešamo objave novih razpisov. Bolj konkretni zakonodajni ukrepi in finančne obveznosti (kot so štipendije in sredstva za raziskovalne in izobraževalne projekte) bi morali v Sloveniji slediti zgledu brazilske vlade, ki podpira pomembne oblike teh dejavnosti. Takšne naložbe imajo nedvomno dolgoročne gospodarske in družbene koristi na vseh področjih razvoja - od tehnologije do turizma in kulture.

Fotografije:

NIB_Quimica_1 : z leve proti desni: prof. dr. Henning Ulrich, prof. dr. Luiz Henrique Catalani, Nj. eksc. gospa Milena Šmit, prof. dr. Tamara Lah Turnšek in gospod Octávia Tavarsa de Oliva Filha s soprogo Rosano

NIB_Quimica_2 : prof. dr. Tamara Lah Turnšek

NIB_Quimica_3: prof. dr. Henning Ulrich (levo) in prof. dr. Luiz Henrique Catalani (desno)

NIB_Quimica_4: Častni gostje