O-STA

Predstavitev rešitve Sterling integrator

Sterling Integrator je strateška rešitev in edinstvena platforma za avtomatizacijo, integracijo in celovito upravljanje s poslovnimi procesi, ki je prilagojena podjetjem vseh velikosti.

LJUBLJANA, 21.05.2003 - Mariborsko podjetje TIS d.o.o., pooblaščeni distributer ameriškega podjetja Sterling Commerce, je predstavilo rešitev, imenovano Sterling Integrator, ki je namenjena integraciji poslovnih sistemov znotraj podjetja, integraciji s poslovnimi sistemi zunanjih partnerjev in celovitemu upravljanju s poslovnimi procesi. Sterling Integrator je zgrajen modularno. Od števila modulov in potreb stranke so odvisne tudi cene izdelka, ki se gibljejo med deset tisoč in nekaj milijonov ameriških dolarjev. Trenutno je fokus Sterling Integratorja na proizvodni industriji in bankarstvu.

Edinstvena arhitektura tega sistema je prilagojena podjetjem vseh velikosti in omogoča integracijo notranjih informacijskih podsistemov (EAI) ter integracijo z zunanjimi poslovnimi sistemi partnerjev (B2B). Rešitev vsebuje že prej razvite vmesnike, prilagojene standardnim aplikacijskim paketom na področju poslovnih aplikacij (SAP, ORACLE, SIEBEL) in vmesnike za tehnološke komponente (ebXML, SOAP, LDAP itn.). Na ta način je zagotovljena učinkovita in hitra realizacija podpore poslovnim procesom, ki vsebujejo več ločenih poslovnih sistemov.

Izdelek temelji na tehnologiji Java 2 Enterprise Edition (J2EE) in vključuje tudi jezik za modeliranje poslovnih procesov, BMPL, ki med drugim omogoča opisovanje dejavnosti oseb, vključenih v poslovne procese, glede na potek procesov. BMPL identificira ključne module poslovnih procesov znotraj e-poslovnih sistemov na enak način, kot XML identificira določene vrste podatkov.

Zahvaljujoč translacijski storitvi Sterling Integratorja je prav tako omogočena koeksistenca standarda EDI (Electronic Data Interchange) in standarda XML, ki zagotavlja elektronsko izmenjavo dokumentov med poslovnimi partnerji.

Sterling Integrator deluje v vseh operacijskih sistemih Windows, Linux in UNIX, v pripravi pa je tudi rešitev za IBM-ove platforme.

Rezultat uporabe Sterling Integratorja je bolj učinkovita integracijska rešitev ob zmanjšanih zahtevah po virih, kar omogoča hitrejši odziv na poslovne zahteve, ki nastajajo znotraj podjetja tako s strani partnerjev kot tudi s strani kupcev.

Sistem prav tako omogoča prenos različnih oblik dokumentov, varno komunikacijo in skalabilnost ter vključuje tudi

upravljavsko storitev za spremljanje celotnih poslovnih procesov.

O podjetju TIS d.o.o.

TIS d.o.o. je podjetje, ki načrtuje rešitve na področju elektronske izmenjave podatkov (B2B) in integracije informacijskih sistemov (EAI). Za svoje rešitve uporablja tehnologijo ameriške hiše Sterling Commerce in spremljanje ter upravljanje z zahtevami in različicami programskih objektov (Software Configuration Management), ki temeljita na izdelkih linije PVCS ameriškega podjetja Merant. Izdelek Connect Direct predstavlja za področje bankarstva standard za avtomatizirano in varno izmenjavo podatkov med finančnimi institucijami. Nekatere banke ga uporabljajo tudi za integracijo notranjih poslovnih procesov in povezovanje s ključnimi komitenti.

Dodatne informacije:TIS d.o.o.

Livija Selčan

Ljubljanska 9,

2000 Maribor

+386 2 3327 612