O-STA

Za povsem brezskrbno komunikacijo na Hrvaškem je Telekom Slovenije storitev HT Internet nadgradil z možnostjo dodatnega zakupa podatkov

Ljubljana, 15. julija - Telekom Slovenije svojim uporabnikom mobilnih storitev, ki med gostovanjem na Hrvaškem uporabljajo storitev HT Internet za prenos podatkov, odslej nudi tudi možnost dodatnega zakupa podatkov z opcijo HT Plus. Tako lahko uporabniki, ki potrebujejo več kot 3 GB prenosa podatkov mesečno, za 10,95 evra zakupijo dodatnih 5 GB prenosa podatkov pri polnih prenosnih hitrostih. Zakup opcije HT Plus velja za tekoče obračunsko obdobje, ponudba pa velja do 30. septembra letos v omrežju operaterja Hrvatski Telekom.

Naročniki Telekoma Slovenije, ki uporabljajo storitev HT Internet, ki jim omogoča 3 GB prenosa podatkov mesečno, lahko opcijo HT Plus, s katero si zagotovijo dodatnih 5 GB prenosa podatkov, vključijo tako, da pošljejo SMS z vsebino HT PLUS na številko 1918. Po doseženih dodatnih 5 GB prenosa podatkov stopi v veljavo princip pravične uporabe, prenosne hitrosti pa se spremenijo na 64 kb/s. Storitev HT Plus se obračuna za celotno obračunsko obdobje ne glede na datum vklopa ali izklopa storitve in velja v tekočem obračunskem obdobju, tako da izklop storitve ni potreben. V tekočem obračunskem obdobju je možen večkratni nakup opcije HT Plus, vendar ne več kot enkrat v 24 urah od zadnjega nakupa. Pogoj za vklop opcije HT Plus je uporaba storitve HT Internet.

Storitev HT Internet uporabnikom Telekoma Slovenije do 30. septembra letos za 10,95 evra mesečno omogoča 3 GB prenosa podatkov pri polnih prenosnih hitrostih v omrežju operaterja Hrvatski Telekom (omrežje z imeni HR-CRONET, HT HR ali T-Mobile HR). Ob tem je naročnikom mobilnih storitev Telekoma Slovenije na Hrvaškem na voljo tudi hitri mobilni internet LTE/4G.

Naročniki lahko storitev HT Internet vključijo tako, da pošljejo SMS z vsebino HT internet na številko 1918, izklopijo pa tako, da na številko 1918 pošljejo SMS z vsebino HT internet NE. Po vklopu je storitev aktivna do preklica in se samodejno podaljša v naslednje obračunsko obdobje, vendar najdlje do 30. septembra letos. Storitev se obračuna za celotno obračunsko obdobje, ne glede na datum vklopa ali izklopa storitve. Naročniki lahko storitev HT Internet uporabljajo tudi na kartici SIM 2. Poslani SMS se obračuna po veljavnem ceniku.

Vse navedene cene vključujejo DDV.

Več informacij o ponudbi Telekoma Slovenije najdete na www.telekom.si.