O-STA

Projekt "Čisto moje Velenje" v letu 2015

Velenje, 16. julij 2015 - Mestna občina Velenje letos že trinajstič izvaja projekt "Čisto moje Velenje", s katerim dijakom omogočamo opravljanje počitniškega dela. Projekt letos poteka v devetih tedenskih terminih.

Tudi letos je bilo za počitniško delo zelo veliko zanimanje, prejeli smo več kot 450 prošenj mladih, ki se želijo vključiti v projekt "Čisto moje Velenje". Predvidevamo, da bomo lahko počitniško delo omogočili 170 upravičencem, saj imamo za izvedbo projekta omejena sredstva - 50 tisoč evrov. S spremembo zakonodaje se je povečala obremenitev delodajalca, kar je dodatno obremenilo dijaško delo. Zaradi tega bomo lahko delo omogočili manjšemu številu dijakov kot lani.

Mladi urejajo okolico v krajevnih skupnostih, okolico šol in javnih zavodov, pomagajo varovancem Doma za varstvo odraslih Velenje. Prav tako so pomagali pri izvedbi tradicionalnega taborjenja v Ribnem in delavnic Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje, pomagajo gasilcem, v Turistično-informacijskem centru Velenje in Mladinskem hotelu Velenje.

Temeljni cilji projekta "Čisto moje Velenje" so skrb za urejeno in čisto okolje, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, sklepanje novih prijateljskih vezi, finančna pomoč mladim oziroma njihovim družinam, krepitev zavesti o pomenu zdravega in čistega bivalnega okolja ter pozitiven odnos do urbane opreme.

V Mestni občini Velenje si tudi sicer s številnimi aktivnostmi in čistilnimi akcijami skozi vse leto prizadevamo, da bi bilo mesto čisto, urejeno in prijetno za bivanje. Zato tudi vse občanke in občane pozivamo, da nam pri tem pomagajo in tudi sami prispevajo k ohranjanju urejenosti mesta in okolice.