O-STA

Nov observatorij za astronomijo z visoko energijskimi gama žarki "Cherenkov Telescope Array" - (CTA) bo postavljen na La Palmi v Španiji ter v Paranal v Čilu

Visoko energijski kozmični gama žarki so izjemno pomemben izvor informacij o najbolj energijskih procesih v vesolju, kjer je naše razumevanje naravnih zakonitosti še vedno zelo omejeno. Od leta 2010 dalje raziskovalci Laboratorija za astrofiziko osnovnih delcev Univerze v Novi Gorici in Odseka za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev Instituta Jožef Stefan v družbi več kot 1000 raziskovalcev iz 29 držav sodelujemo pri načrtovanju novega observatorija za gama astronomijo z imenom Polje Teleskopov Čerenkova oziroma Cherenkov Telescope Array (CTA), ki sodi v prvo prioriteto za področje fizikalnih in inženirskih znanosti Evropskega strateškega foruma za raziskovalne infrastrukture (ESFRI). Podrobne in sistematske raziskave oddaljenega vesolja z observatorijem CTA bodo bistveno prispevale k razumevanju mehanizmov nastanka gama žarkov in kozmičnih žarkov ekstremnih energij, črnih lukenj in k iskanju temne snovi in do sedaj neznanih oblik materije. Observatorij CTA bo sestavljen iz dveh delov, eden bo zgrajen na severni in eden na južni polobli, vsak pa bo obsegal polje nekaj sto Čerenkovih teleskopov. Za lego severnega observatorija je CTA Resource Board 16.7.2015 na sestanku predstavnikov raziskovalnih agencij ali pristojnih ministrstev vseh držav članic v Berlinu v Nemčiji izbral La Palmo (Kanarski otoki, Španija), za lego južnega observatorija pa Paranal (puščava Atacama, Čile). Na La Palmi bo severni observatorij CTA zgrajen na nadmorski višini okoli 2200 m, kjer so praktično vse leto idealni pogoji za opazovanje, brez onesnaženja in turbulenc, in kjer že obratujeta dva manjša Čerenkova teleskopa v sklopu mednarodne kolaboracije MAGIC. V Čilu bo južni observatorij CTA v neposredni bližini Evropskega južnega observatorija (ESO), kjer bo lahko poleg idealnih opazovalnih pogojev izkoristil tudi obstoječo infrastrukturo ESO. Petletno obdobje izgradnje observatorija se bo pričelo leta 2016, prve znanstvene rezultate z delno dograjenim observatorijem pa pričakujemo že v letu 2017. Slovenska skupina, ki je s partnerji iz Italije že vpeta v razvoj polprevodniških detektorjev svetlobe za teleskope Čerenkova, bo z raziskavami in razvojem v svojih laboratorijih v Sloveniji prispevala k

razvoju in izdelavi detektorskih sklopov ter k izgradnji samega observatorija. Državo Slovenijo pa čaka še formalen postopek pristopa in članstva v organizaciji, ki bo odgovorna za izgradnjo in delovanje Observatorija CTA.

Države članice znanstvenega konzorcija CTA so: Argentina, Armenija, Avstralija, Avstrija, Brazilija, Bolgarija, Kanada, Grčija, Hrvaška, Češka, Finska, Francija, Nemčija, Indija, Irska, Italija, Japonska, Južna Afrika, Mehika, Namibija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Velika Britanija in ZDA.


Spletne povezave:

• Laboratorij za astrofiziko osnovnih delcev: http://www.ung.si/sl/raziskave/laboratorij-za-astrofiziko-osnovnih-delcev/
• Polje teleskopov Čerenkova (CTA): http://www.ung.si/sl/raziskave/laboratorij-za-astrofiziko-osnovnih-delcev/projekti/cta/


Dodatne informacije:
Andreja Leban, dipl. ekon.
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397, GSM: 040 266 058
E: andreja.leban@ung.si