O-STA

Agencija za trg vrednostnih papirjev javnost obvešča

Agencija za trg vrednostnih papirjev javnost obvešča, da je z odredbo dne 26. 2. 2003 družbi E&S, premoženjsko svetovanje, d.o.o., Ljubljana, s sedežem Gorjupova 1 v Ljubljani, odredila, da preneha opravljati storitve borznega posredovanja za nakup oziroma prodajo delnic sklada Luxumbrella Paribas First Selection, iz razloga, ker navedena družba nima dovoljenja za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji.

Ker Agencija za trg vrednostnih papirjev dnevno pridobiva informacije, da navedena družba ne spoštuje izdane odredbe, javnost obvešča, da družba E&S, premoženjsko svetovanje, d.o.o., Ljubljana, ne sme opravljati nobenih storitev v zvezi z delnicami sklada Luxumbrella Paribas First Selection, ker za to v skladu z določbo 75. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99 in 52/02) nima dovoljenja za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji, in da bo Agencija za trg vrednostnih papirjev zoper družbo ukrepala v skladu s svojimi pristojnostmi.