O-STA

SNG Opera in balet Ljubljana vabi na predstavitev monografije o življenju in delu umetnika Ladka Korošca

Vabimo vas na novinarsko konferenco ob skorajšnjem izidu monografije "LADKO KOROŠEC življenje umetnika" avtorjev Marka Koširja in Petra Bedjaniča, ki bo v torek, 1. septembra, ob 11. uri v Orfejevem salonu SNG Opera in balet Ljubljana.

Ustanova Fundacija Ladko Korošec je ponosna, da bo letos kot založnik izdala knjigo, ki bo opisala življenje umetnika Ladka Korošca, o katerem je avtor Marko Košir v uvodu zapisal:

Med slovenskimi opernimi pevci zavzema Ladko Korošec posebno mesto. Malo je pevcev pri nas, ki bi se lahko primerjali z njim, tako po priljubljenosti kot po številu vlog, načinu petja in številu nastopov. Ob tem je njegova mednarodna kariera nekaj posebnega. V svojem času je bil Korošec v tujini najbolj znan pri nas delujoči pevec. Sam in z ansambli ljubljanske, zagrebške ter predvsem beograjske Opere je gostoval po Evropi, Afriki, Aziji in Ameriki. Nastopil ni le na Antarktiki in v Avstraliji.

Ob vsem tem pa ni nikoli zavrnil povabila na prireditve kjerkoli po Sloveniji, še posebej pa med preprostimi ljudmi in mladino, če je le imel čas. Sam je večkrat povedal, da je nastopil več kot 4000-krat.

Ladko Korošec se je rodil v Zagorju ob Savi leta 1920. Je trikratni dobitnik Prešernove nagrade. Letos obhajamo 95-letnico njegovega rojstva in 20-letnico njegove prezgodnje smrti.

O delu in življenju umetnika bodo spregovorili avtorja knjige Marko Košir in Peter Bedjanič ter predsednik Ustanove Fundacije Ladko Korošec, Janez Lipec. Prisotne bo nagovoril tudi ravnatelj SNG Opera in balet Ljubljana, Peter Sotošek Štular.

Vabljeni!