O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Odprtje Podjetniškega centra Standard

Velenje, 21. september - V petek, 25. septembra, vas ob 17. uri vljudno vabimo na odprtje Podjetniškega centra Standard.


S Podjetniškim centrom Standard smo v Velenju pridobili podjetno, inovativno in spodbudno delovno okolje novo nastalih podjetij, ki bodo na dolgi rok pospeševala nastajanje novih in rast inkubiranih podjetij. S tem bomo v mestni občini Velenje spodbudili razvoj malega podjetništva in posledično pripomogli k pridobitvi novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo. Predvsem pa bomo poskrbeli, da bodo imela mlada podjetja najboljše pogoje za razvoj doma, v Velenju - mestu priložnosti.

Projekt je sofinanciran iz 8. javnega poziva razpisa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, prednostne usmeritve "Regionalni razvojni programi", razvojne prioritete "Razvoj regij".

Skupna vrednost projekta je 1.695.975,94 evra, od tega je Evropska unija prispevala 1.319.573,40 evra.

Uro pred uradnim odprtjem, ob 16. uri, bomo v novih prostorih pripravili novinarsko konferenco, na kateri bodo sodelovali župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, direktorica SAŠA inkubatorja Karla Sitar, vodja projekta s strani Mestne občine Velenje Rok Matjaž ter predstavnik projektantov Jure Boček iz podjetja Adesco, d. o. o.

Prijazno vabljeni!