O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Zamenjava umetne trave na pomožnem nogometnem igrišču

Velenje, 22. september 2015 - V mesecu juliju je Mestna občina Velenje preko Športno rekreacijskega zavoda Rdeča dvorana, ki je upravitelj mestnega stadiona, izvedla javni razpis za izbiro najugodnejšega izvajalca za zamenjavo umetne trave na pomožnem nogometnem igrišču ob mestnem stadionu.

Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano podjetje FIT ŠPORT, d. o. o., iz Mengša, ki je danes pričel z zamenjavo trave. Vrednost investicije znaša 235 tisoč evrov (brez vključenega davka na dodano vrednost), dela pa bodo predvidoma potekala do konca meseca novembra 2015 (odvisno od vremenskih razmer).

Travo bomo nadomestili z najsodobnejšo umetno travo, ki ustreza najzahtevnejšim standardom na tem področju in bo skupaj z ostalo infrastrukturo na velenjskem stadionu nudila odlične pogoje za igranje nogometa.