O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Šaleška dolina po pravni poti pridobila neprekinjeno oskrbo s toplotno energijo

Velenje, 22. september 2015 - Okrožno sodišče v Celju je minuli teden v gospodarskem sporu sklenilo, da se Termoelektrarni Šoštanj prepoveduje, da od 1. oktobra 2015 od 0,00 ure dalje prekine dobavo toplotne energije oziroma, da še naprej zagotavlja nemoteno dobavo toplotne energije Komunalnemu podjetju Velenje oz. njihovim odjemalcem v Šaleški dolini.

Dobavo toplotne energije lahko Termoelektrarna Šoštanj prekine le v primeru višje sile, pri čemer se za višjo silo štejejo nepričakovani naravni dogodki, ki imajo značaj elementarne nesreče (povodenj, potres, požar, ...), imajo pa za posledico poškodbe na napravah termoelektrarne v Šoštanju.

Termoelektrarna Šoštanj je torej dolžna zagotoviti nemoteno oskrbo s toplotno energijo, po obstoječi pogodbi s Komunalnim podjetje Velenje.

Spomnimo: Komunalno podjetje Velenje je julija letos po prejemu enostranskega in nezakonitega odstopa od pogodbe o oskrbi s toplotno energijo za Šaleško dolino s strani Termoelektrarne Šoštanj sporočilo, da bo zavarovalo interes svojih odjemalcev in rešitev iskalo tudi po sodni poti z začasno odredbo.