O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Odprtje Poslovno stanovanjskega objekta Gorica

Velenje, 25. september - V torek, 29. septembra, vas ob 17. uri vljudno vabimo na odprtje Poslovno stanovanjskega objekta Gorica.

Program bodo pripravili otroci iz enote Ciciban Vrtca Velenje, učenci in učitelji Osnovne šole Gorica ter ansambel Vikend. Zbrane bo pozdravil župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič.

Istega dne ob 11. uri bomo v protokolarni sobi Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) pripravili novinarsko konferenco, na kateri bodo sodelovali župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, direktor Uprave Mestne občine Velenje mag. Iztok Mori, vodja Urada za razvoj in investicije Alenka Rednjak, Blaženka Čujež iz Službe za zaščito, ožje dele občine in premoženje Mestne občine Velenje ter direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije mag. Črtomir Remec.

Ob 12. uri bomo v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) občankam in občanom, ki so jim bila na podlagi razpisa dodeljena stanovanja, razdelili ključe od novih stanovanj Poslovno stanovanjskega objekta Gorica.

Mestna občina Velenje in podjetje IGEM, d. o. o., sta bila soinvestitorja gradnje Poslovno stanovanjskega objekta Gorica. Mestna občina Velenje je z investicijo pridobila 132 neprofitnih stanovanj in 198 pokritih parkirnih mest. Podjetje IGEM, d. o. o., financira gradnjo 15-ih tržnih stanovanj, trgovskega centra z 62 zunanjimi parkirnimi mesti, poslovnih prostorov za prodajo na trgu in okoli 460 pokritih parkirnih mest, s katerimi bomo lahko reševali težave s parkiranjem v krajevni skupnosti Gorica. Celotna vrednost investicije znaša okoli 24 milijonov evrov.

Skupna vrednost deleža Mestne občine Velenje znaša 11.240.800 evrov. S prijavo na javni razpis Stanovanjskega sklada Republike Slovenije je Mestna občina Velenje pridobila soinvestitorska sredstva za 65 stanovanj in 98 pokritih parkirnih mest v višini 5.439.866 evra ter posojilo v višini 2.323.560 evrov.

Okvirni sporazum o poslovnem sodelovanju je bil podpisan v letu 2009, soinvestitorska pogodba pa v letu 2010. Na podlagi teh dokumentov in pridobljenega pravnomočnega gradbenega dovoljenja se je pričela gradnja na obravnavanem območju.