O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Odprtje Galerije Velenje

Velenje, 28. september 2015 - V sredo, 30. septembra, bo župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič ob 19. uri odprl prenovljeno Galerijo Velenje.

Hkrati bomo v Galeriji Velenje odprli tudi novo razstavo Vizualna umetnost v Šaleški dolini od 1975 do 2015. Razstavo bo odprl Franjo Bobinac, predsednik uprave Gorenja. O razstavi bo spregovorila mag. Milena Koren Božiček, likovna kritičarka in muzejska svetnica.

Program ob odprtju pripravlja multimedijski umetnik Stane Špegel.

V okviru projekta "Regijska galerija Velenje" smo izvedli celovito sanacijo objekta, vključno z nakupom opreme ter vsebinsko nadgradnjo galerije. Center kreativnih industrij, ki je predviden v Lokalnemu programu kulture Mestne občine Velenje za obdobje 2014-2020 in bo zaživel v Regijski galeriji Velenje, bo pokrival deset občin Savinjsko-Šaleške regije. S svojimi rednimi, novimi in nadgrajenimi programi bo bistveno okrepil segment kreativnih industrij tako v mestni občini Velenje kot tudi v širšem regijskem, nacionalnem in mednarodnem prostoru. Z rednimi srečanji, okroglimi mizami in delavnicami bo spodbujal sodelovanje med ustvarjalnim in gospodarskim sektorjem, ustvarjalcem pa bo nudil stalne podporne storitve. V objektu bodo delovale skupine, ki bodo pokrivale različna področja in izmenjevale znanja pri skupnih razvojnih, raziskovalnih in izobraževalnih projektih.

Prenova Galerije Velenje je trajala devet mesecev, in sicer od 9. januarja do 10. septembra 2015, ko so bila zaključena vsa dela, vključno z montažo opreme. Vrednost investicije znaša 1.381.977 evrov. Za izvedbo prenove smo prejeli evropska in državna sredstva. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je projekt sofinanciralo v višini 945.918 evrov (68,5 % vrednosti investicije), od tega predstavljajo evropska sredstva 549.578 evrov, lastna sredstva ministrstva pa 396.340 evrov. Delež Mestne občine Velenje znaša 31,5 % vrednosti investicije oziroma 436.059 evrov.

Prenova je potekala po projektu, ki ga je izdelalo podjetje Area Ars (Gregor Gojević in Saša Piano), nadzor nad izvajanjem projekta pa je izvajal Projektivni biro Velenje.

Gradbena in obrtna dela je izvajalo podjetje VG5, d. o. o. Za dobavo in montažo pohištvene opreme je bilo izbrano podjetje Lesnina inženiring, d. d., avdio ter video opremo je dobavila Lesnina MG oprema, d. d., in kovinsko depojsko opremo podjetje Atlas oprema.

Zunanjost in okolico galerije je uredilo Vrtnarstvo Sadika.

Tehnični pregled je bil opravljen 15. julija, uporabno dovoljenje pa smo prejeli 11. avgusta 2015.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015, razvojne prioritete "Razvoj regij", prednostne usmeritve "Regionalni razvojni programi".

Pol ure pred odprtjem, ob 18.30, bomo v zgornjih prostorih Galerije Velenje pripravili novinarsko konferenco, na kateri bodo sodelovali župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, direktor Uprave Mestne občine Velenje mag. Iztok Mori, vodja Urada za družbene dejavnosti Drago Martinšek in direktorica Galerije Velenje Stanislava Pangeršič.