O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Mestna občina Velenje "Ambasador transparentnosti"

Velenje, 28. september - Mestna občina Velenje je prejemnica priznanja "Ambasador transparentnosti" za dobro prakso na področju dostopa do informacij javnega značaja, ki ga podeli

informacijski pooblaščenec vsako leto ob Svetovnem dnevu pravice vedeti.

Kot so zapisali je Mestna občina Velenje izkazala proaktivnost pri objavljanju okoljskih informacij, kot tudi transparenten dostop do podatkov o delu občine na področju varstva okolja, s čimer postavljamo zgled za transparentno delovanje na področju okoljskega informiranja.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je priznanje prevzel na svečani prireditvi ob Svetovnem dnevu pravice vedeti, danes, v ponedeljek, 28. septembra 2015, v dvorani Državnega sveta (Šubičeva 4, Ljubljana).

Župan Bojan Kontič se je zahvalil za priznanje in ob tem povedal: "V času, ko vsi veliko govorimo o transparentnosti, je to priznanje še kako pomembno in ga ponosno sprejemam. Glede na to, da je priznanje v osnovi vezano na informacije glede okolja pa ne morem mimo tega, da to ni samoumevno, da je to posledica dolgoletnih prizadevanj, občank in občanov, da bi bili pravočasno in kvalitetno informirani o stanju okolja. Pred več kot 30 leti smo na največjem ekološkem protestu v Velenju protestirali proti družbeno neodgovornemu ravnanju rudnika in termoelektrarne zaradi onesnaževanja okolja. Imeli smo mrtve reke, mrtva jezera, onesnažen zrak in zemljo. Po vseh teh letih delovanja smo se približali temu kar želimo, nismo pa še povsem na cilju. Zelo pomembno je, da so ljudje dobro informirani in da vedo kakšni so rezultati naših prizadevanj v smeri izboljšanje kvalitete življenja v našem okolju. Vsekakor pa tudi ostalo poslovanje v Upravi Mestne občine Velenje, ki je vezano na informacije javnega značaja, poskušamo voditi tako, da bi uporabniki do teh informacij prišli v čim krajšem času. Pri tem je pomembna proaktivnost, saj veliko pomeni, če informacijo podaš preden jo kdo zahteva. Da je informacija na spletni strani in posledično v medijih."