O-STA

Volilna seja Glavnega odbora ZZB NOB Slovenije

Glavni odbor Zveze se je sestal na volilni seji 28.9.2015 v Pionirskem domu v Ljubljani.

Na seji je za mandatno obdobje 2015-2019 izvolil s tajnim glasovanjem:

- za predsednika Zveze dr. Tita Turnška;
- za podpredsednike Zveze: Slavka Grčarja, dr. Ljubico Jelušič, dr. Matjaža Kmecla in dr. Francija Križaniča;
- za druge člane(ice) predsedstva pa: Janeza Aliča, Tilko Bogovič, Milana Gorjanca, Branko Kastelic, Marijan Križmana, Meto Mencej, Jožeta Oberstarja, dr. Jožeta Pirjevca in Marka Vraničarja.

Po položaju sta člana(ice) predsedstva tudi vsakokratni predsednik mladinske organizacije ZB in predsednik(ica) uprave Ustanove Franc Rozman-Stane.

- Izvolil je tudi nadzorni odbor, ki ga sestavljajo: Marija Majhenič-predsednica, Anton Podobnik-podpredsednik, člani Ljubo Cvar, Marjan Somrak, Rok Uršič.

Kot doslej, bodo tudi v novem mandatu navedeni funkcionarji opravljali naloge brezplačno.

Razen volitev je Glavni odbor sprejel tudi naslednje sklepe:

1. Verificiral je mandatu Martinu Skubetu iz Črnomlja in Srečku Knafelcu iz Velikih Lašč.
2. Soglašal je, da Združenje protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov Ankaran postane kolektivni član Zveze, Darinka Vovk pa pooblaščena predstavnica Združenja kot članica Glavnega odbora Zveze.
3. Sprejel je referat dr. Tita Turnška o ZB v mandatu 201-2015 in naročil predsedstvu, da obravnava pobude iz razprave in sprejme potrebne ukrepe, vključno z izjavo o nujnosti prenehanja vojn in za civilizacijski človeški odnos do beguncev.
4. Pozitivno je ocenil proslavo priključitve Primorske k Sloveniji v Tolminu s tem, da je bilo protestno motenje proslave neprimerno.
5. Predlagal je, da krajevne organizacije in združenja pred komemoracijami ob 1. novembru pregledajo in počistijo spomenike in spominska znamenja NOB.

Predsednik delovnega predsedstva

Slavko Grčar