O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Danes odprtje Poslovno stanovanjskega objekta Gorica

Velenje, 29. september 2015 - Danes dopoldne smo v prostorih Uprave Mestne občine Velenje imeli novinarsko konferenco, ki smo jo pripravili ob odprtju Poslovno stanovanjskega objekta Gorica (PSO Gorica).

Na konferenci so sodelovali župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije mag. Črtomir Remec, direktor Uprave Mestne občine Velenje mag. Iztok Mori, vodja Urada za razvoj in investicije Alenka Rednjak in Blaženka Čujež iz Službe za zaščito, ožje dele občine in premoženje Mestne občine Velenje.

Uvodoma je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič povedal, da sta bila Mestna občina Velenje in podjetje IGEM, d. o. o., soinvestitorja gradnje Poslovno stanovanjskega objekta Gorica. Mestna občina Velenje je z investicijo pridobila 132 neprofitnih stanovanj in 198 pokritih parkirnih mest. Podjetje IGEM, d. o. o., je financiral gradnjo 15-ih tržnih stanovanj, trgovskega centra z 62 zunanjimi parkirnimi mesti, poslovnih prostorov za prodajo na trgu in okoli 460 pokritih parkirnih mest, s katerimi bomo lahko reševali težave s parkiranjem v krajevni skupnosti Gorica. Celotna vrednost investicije znaša okoli 24 milijonov evrov.

Skupna vrednost deleža Mestne občine Velenje znaša 11.240.800 evrov. S prijavo na javni razpis Stanovanjskega sklada Republike Slovenije je Mestna občina Velenje pridobila soinvestitorska sredstva za 65 stanovanj in 98 pokritih parkirnih mest v višini 5.439.866 evra ter posojilo v višini 2.323.560 evrov.

Okvirni sporazum o poslovnem sodelovanju je bil podpisan v letu 2009, soinvestitorska pogodba pa v letu 2010. Na podlagi teh dokumentov in pridobljenega pravnomočnega gradbenega dovoljenja se je pričela gradnja na obravnavanem območju.

Soinvestitor IGEM d.o.o. je imel ves čas težave z zagotavljanjem sredstev za tržni del projekta. Za trgovino in poslovne prostore je imel že dogovorjen aranžma za prodajo z več pogodbenimi partnerji, vendar so vsi odstopili od nakupa zaradi racionalizacije svojega poslovanja in nezmožnosti financiranja. Mestna občina Velenje je kot soinvestitor v fazi gradnje izvedla vse postopke, da je zagotovila statično stabilnost in varnost izgrajenih stanovanj in garažnega dela ter v okviru, pogodbenih, zakonskih in finančnih možnosti skrbela za to, da se projekt čim prej zaključi.

Uporabno dovoljenje za objekt je bilo izdano in postalo pravnomočno 31. avgusta 2015.


Vsa stanovanja, ki so energetsko učinkovita, so opredeljena kot neprofitna in jih bomo v najem dodelili upravičencem, ki so se prijavili na javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, objavljen 10. maja 2012. Razpis je bil zaključen 29. junija 2012, nanj pa je prispelo 496 vlog.

Ob 12. uri smo v sejni dvorani Mestne občine Velenje razdelili ključe okoli 100 občankam in občanom, ki so jim bila na podlagi razpisa dodeljena stanovanja.

Kot je povedal župan Bojan Kontič je veljavna prednostna lista praktično izčrpana, saj smo letos (do konca septembra) skupaj s selitvijo v PSO Gorica in v ostala stanovanja rešili okoli 150 stanovanjskih primerov. Nov razpis bo objavljen 28. oktobra 2015 in bo trajal mesec dni oziroma do 30. novembra 2015, zaključen naj bi bil v treh mesecih oziroma čim prej. Kljub intenzivnemu reševanju stanovanjskih vprašanj ocenjujemo, da se bo na razpis zopet prijavilo okoli 300 prosilcev. Preostala stanovanja v PSO Gorica in vsa izpraznjena ali na novo pridobljena stanovanja bodo dodeljena po novi prednostni listi, predvidoma spomladi 2016.

Vljudno vabljeni danes ob 17. uri na uradno odprtje Poslovno stanovanjskega objekta Gorica. Program bodo pripravili otroci iz enote Ciciban Vrtca Velenje, učenci in učitelji Osnovne šole Gorica ter ansambel Vikend.