O-STA

Oddaja poslovnih prostorov v Standardu

Velenje, 9. oktober 2015 - V Podjetniškem centru Standard, ki se nahaja v pritličju poslovno stanovanjske stavbe na Šaleški cesti 2a v Velenju, oddajamo poslovne prostore.

Višina najemnine v prvem letu najema znaša evro na kvadratni meter na mesec. V primeru podaljšanja najemnega razmerja pa bo najemnina znašala 2 evra in v tretjem letu 3 evre na kvadratni meter na mesec (brez vključenega davka na dodano vrednost). V najemnino niso vključeni stroški tekočega vzdrževanja in obratovalni stroški.

V najem oddajamo 12 pisarn, različnih velikosti, na voljo pa je tudi 9 manjših arhivskih prostorov, vsak v izmeri 2,9 kvadratnih metrov.

Najemniki poslovnih prostorov v Podjetniškem centru Standard so lahko le inkubirana podjetja v SAŠA inkubatorju. V četrtem členu Pravilnika o postopku za sprejem v članstvo SAŠA inkubatorja, ki je objavljen na spletni strani www.startupvelenje.si/doc/pravilnik.pdf, je opredeljeno, da je "inkubiranec inovativno podjetje ali posameznik kot nosilec poslovne zamisli, ki je vpisan manj kot pet let v ustrezen register in je vključen v posamezen subjekt, uporablja storitve in infrastrukturo subjekta in ima z njim pogodbeno urejen odnos, ter hkrati ni povezano podjetje s subjektom ali velikim podjetjem v smislu predpisov, ki urejajo gospodarske družbe."

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem je objavljeno na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Za občane, Javne objave in razpisi, Javne objave). Več informacij o razpisni dokumentaciji lahko vsi zainteresirani ponudniki dobijo pri sodelavki Urada za razvoj in investicije Metki Špindler (telefonska številka: 03 8961 682, e-naslov: metka.spindler@velenje.si), za ogled prostorov pa se lahko dogovorijo z Rokom Matjažem (telefonska številka: 03 8961 544, rok.matjaz@velenje.si).

Ponudbe bomo sprejemali do zapolnitve prostorov na naslovu Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: "NE ODPIRAJ - PONUDBA - JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA NAJEM POSLOVNIH PROSTOROV PC STANDARD", na hrbtni strani ovojnice pa mora biti označen polni naslov pošiljatelja.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje