O-STA

Telekom Slovenije prevzel 100-odstotni delež družbe Debitel telekomunikacije

Ljubljana, 14. oktobra - Telekom Slovenije je z današnjim dnem postal lastnik 100-odstotnega deleža družbe Debitel telekomunikacije. Skupna vrednost sklenjenega posla znaša 15,8 milijona evrov, s preknjižbo lastništva delnic v Centralni klirinško depotni družbi pa je postopek prevzema zaključen.

Telekom Slovenije, ki je s prodajalci, to je z družbami ACH Ljubljana, Adria Mobil, in Svema Trade pogodbo o nakupu 100-odstotnega deleža v družbi Debitel telekomunikacije sklenil 27. februarja 2015, je 15. septembra 2015 prejel odločbo Javne agencije RS za varstvo konkurence, s katero je le-ta ugotovila, da je koncentracija družb Telekom Slovenije in Debitel telekomunikacije ob upoštevanju korektivnega ukrepa skladna s pravili konkurence.

"Zadovoljni smo, da družba Debitel in njeni zaposleni z današnjim dnem postajajo polnopravni člani Skupine Telekom Slovenije. S prevzemom 100-odstotnega deleža bomo v Telekomu Slovenije krepili sinergije med podjetjema, uporabnikom pa tudi v prihodnje zagotavljali najkakovostnejše komunikacijske storitve v prvem omrežju v Sloveniji. Podrobneje bomo sicer vlogo in razvoj družbe v prihodnje opredelili v Strateškem poslovnem načrtu Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2016 - 2020, pri pripravi katerega bodo sodelovali tudi zaposleni Debitela," pravi Rudolf Skobe, predsednik uprave Telekoma Slovenije.

Družbo Debitel telekomunikacije, ki ima okoli 90.000 uporabnikov, bo še naprej vodil dosedanji direktor, Borut Razdevšek. "Debitel bo še naprej pod svojo blagovno znamko uresničeval svoje poslanstvo - biti najbolj prijazen, transparenten in uporabniku prilagodljiv ponudnik mobilnih komunikacij v Sloveniji. Tudi v prihodnje bomo svoje aktivnosti usmerjali v doseganje zadovoljstva in zvestobe uporabnikov naših storitev. Zato bodo naši paketi z najnovejšimi storitvami visoke tehnologije še naprej konkurenčni in kakovostni, ob tem pa bomo uporabnikom ponudili tudi konvergenčne storitve in ostale ugodnosti, ki jih Telekom Slovenije omogoča svojim uporabnikom," poudarja Borut Razdevšek, direktor družbe Debitel telekomunikacije.

Strategija Skupine Telekom Slovenije na slovenskem trgu temelji na navzkrižni prodaji storitev, razvoju novih storitev in novih naročniških modelov, diferenciaciji in ponudbi ekskluzivnih vsebin, ob tem pa bodo družbe Skupine Telekom Slovenije tudi v prihodnje izboljševale uporabniško izkušnjo ter zagotavljale standardizirane storitve v oblaku in celovito ponudbo IKT storitev tudi najzahtevnejšim poslovnim uporabnikom. Konkurenčna prednost bo tudi v prihodnje vrhunska kakovost storitev, nadaljnji razvoj pa bo še naprej temeljil na visokih standardih družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja.

-###-

Dodatne informacije:

Telekom Slovenije: Katarina Prešeren, Služba za odnose z javnostmi, tel.: 01 234 1118, e-naslov: pr@telekom.si

Debitel (agencija Klicaj): Sara Nunić Klun, tel.: 041 418 722, e-naslov: sara.nunic.klun@klicaj.si