O-STA

Poslovni prostori v Standardu še na voljo

Velenje, 16. oktober 2015 - Ker na podlagi Javnega zbiranja ponudb za oddajo poslovnih prostorov PC Standard v najem nismo oddali vseh prostorov, smo na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si ponovno objavili javno povabilo, ki bo odprto do oddaje vseh poslovnih prostorov.

V Podjetniškem centru Standard, ki se nahaja v pritličju poslovno stanovanjske stavbe na Šaleški cesti 2a v Velenju, je tako na voljo še 9 poslovnih prostorov.

Višina najemnine v prvem letu najema znaša evro na kvadratni meter na mesec. V primeru podaljšanja najemnega razmerja pa bo najemnina znašala 2 evra in v tretjem letu 3 evre na kvadratni meter na mesec (brez vključenega davka na dodano vrednost, v najemnino tudi niso vključeni stroški tekočega vzdrževanja in obratovalni stroški).

Več informacij o razpisni dokumentaciji lahko vsi zainteresirani ponudniki dobijo pri sodelavki Urada za razvoj in investicije Metki Špindler (telefonska številka: 03 8961 682, e-naslov: metka.spindler@velenje.si).

Ponudbe bomo sprejemali do zapolnitve prostorov na naslovu Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: "NE ODPIRAJ - PONUDBA - JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA NAJEM POSLOVNIH PROSTOROV PC STANDARD", na hrbtni strani ovojnice pa mora biti označen polni naslov pošiljatelja.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje