O-STA

Vabilo na predstavitev monografije Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve in okroglo mizo o jezikovni opremljenosti slovenščine

Spoštovani,

vabimo vas na predstavitev monografije Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve, rezultata raziskovalnega dela skupine raziskovalcev v okviru Centra za jezikovne vire in tehnologije Univerze (CJVT) v Ljubljani in programske skupine Slovenski jezik - bazične kontrastivne in aplikativne raziskave, ki bo v petek, 13. 11. 2015, ob 11.30 v prostorih Mestnega muzeja Ljubljana. Knjigo, ki je izšla v zbirki Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete UL, bodo predstavili prof. dr. Monika Kalin Golob (CJVT), uredniki prof. dr. Vojko Gorjanc, dr. Polona Gantar, dr. Iztok Kosem in dr. Simon Krek ter recenzenta, dr. Maja Bratanić z zagrebškega Inštituta za hrvaški jezik in jezikoslovje in dr. Václav Cvrček z Inštituta za češki nacionalni korpus Karlove univerze v Pragi. Uvodna nagovora na dogodku bosta imela rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Ivan Svetlik, in dekanja Filozofske fakultete UL, prof. dr. Branka Kalenić Ramšak.

V prostorih Mestnega muzeja Ljubljana bo pred tem, v petek, 13. 11. 2015, ob 9.30 organizirana okrogla miza Jezikovna opremljenost slovenščine, na kateri bodo kot panelisti sodelovali prof. dr. Marko Stabej in prof. dr. Špela Vintar s Filozofske fakultete UL, prof. dr. Marko Robnik Šikonja s Fakultete za računalništvo in informatiko UL, doc. dr. Darinka Verdonik s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM ter doc. dr. Tomaž Erjavec in Marko Grobelnik z Inštituta "Jožef Stefan". Okroglo mizo bo moderiral dr. Simon Krek z Inštituta "Jožef Stefan" in Centra za jezikovne vire in tehnologije UL.


Več informacij dobite na Znanstveni založbi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, Ljubljana, t/ +386 1 241 11 81, f/ +386 1 425 62 33, e/ znanstvena.zalozba@ff.uni-lj.si.


Vljudno vabljeni.