O-STA

MEDNARODNA NAGRADA MAKS FABIANI- Znani nagrajenci najvišjih priznanj v urbanizmu

Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije (DUPPS) skupaj z Ustanovo Maks Fabiani, Ministrstvom za kulturo ter Ministrstvom za okolje in prostor RS že deseto leto podeljuje Nagrado Maks Fabiani za izjemna dela na področju urbanističnega, regionalnega in prostorskega načrtovanja. Letošnje leto je posebno leto, saj se obeležuje 150. obletnico rojstva arhitekta in urbanista Maksa Fabianija. Zato je DUPPS to leto razpisal mednarodno nagrado Maks Fabiani (za obdobje 2005-2015), na kateri so lahko dela kandidirali tudi kolegi iz sosednjih držav Avstrije, Italije, Hrvaške in Madžarske.

Žirija v sestavi prof .dr. Grigor Dojtchinov (Avstrija), prof.dr. Srečko Pegan (Hrvaška), mag. Peter Bassin (Slovenija), mag. Jože Novak u.d.i.k.a. (Slovenija) in prof.dr. Andrej Pogačnik (Slovenija) je ugotovila, da so vsa prispela dela bila na visoki kakovostni ravni in da so bila iz različnih področij urejanja prostora: urbanističnega načrtovanja, urbanističnega oblikovanja, regionalnega in krajinskega načrtovanja, revitalizacije dediščine, načrtovanja v zavarovanih območjih in metodologije. Žirija je razpoznala, da štiri dela izstopajo po pomenu v mednarodnem in domačem merilu, po svoji izjemni vrednosti, inovativnosti, trajnostni naravnanosti in drugih kvalitetah. Zato so jim bile podeljene nagrade in priznanja.

JUBILEJNO NAGRADO MAKS FABIANI PREJME DELO Z NASLOVOM: STROKOVNE PODLAGE ZA URBANISTIČNI NAČRT LUKE KOPER

Avtorja: Prof. dr. Lučka Ažman Momirski, Prof. Marco Venturi. Sodelavci: Asist. Gašper Kociper, Asist. Tomaž Berčič, Miha Bukovec, Nac Žuber, Rok Triler, Matevž Korošec, Samo Oblak, Jure Šuštar, Tjaša Pečnik, Marko Stanovnik

JUBILEJNO NAGRADO MAKS FABIANI PREJME DELO Z NASLOVO: REGIONALNI PROSTORSKI PLAN JUGOVZHODNE SLOVENIJE

Vodja naloge: mag. Jelka Hudoklin, univ.dipl.inž.kraj.arh., Sodelavci: mag. Radovan Nikić, univ.dipl.inž.grad., dr. Alma Zavodnik Lamovšek, univ.dipl.inž.arh., Marko Fatur, univ.dipl.inž.grad., mag. Irena Hočevar, univ.dipl.geogr., dr. Gregor Čok, univ.dipl.inž.arh.

Suzana Simič, univ.dipl.inž.kraj.arh., dr. Liljana Jankovič Grobelšek, univ.dipl.inž.arh., Melita Muren, univ.dipl.inž.arh., Tanja Jerin Jevnikar, dipl.inž.arh., Manca Jug, univ.dipl.inž.arh. Predstavnik naročnika: Igor Vizjak, univ.dipl.soc. (tedanji Podjetniški center Novo mesto, danes Razvojni center Novo mesto d.o.o.)

JUBILEJNO PRIZNANJE MAKS FABIANI PREJME DELO Z NASLOVOM: URBANISTIČNI NAČRT "ZVEZDE", KARLOVAC

Avtor: Zoran Hebar, dipl.ing.arh. Sodelavci: Zoran Perišić, dipl.ing.arh., Goran Izetbegović, dipl.ing.prom., Daliborka Pavlović, aps.arh., Miroslav Šreng, građ.tehn., Petar Cigetić, bacc.ing.aedif., Andreja Šugar, mag.ing.aedif., Momir Pavletić Slobođan, mag.ing.prosp.arch., Dunja Kos Pleteš, dipl.ing.arh.

JUBILEJNO PRIZNANJE MAKS FABIANI PREJME DELO Z NASLOVOM: TEHNIČNE PODLAGE ZA PLOVNOST REKE LJUBLJANICE

Avtorji: Nuša Britovšek, Nina Lipušček, Leon Kobetič, (Locus); Rok Žnidaršič, Samo Mlakar (Medprostor); Martin Žerdin, Leonida Šot Pavlovič, Lea Trnovšek, Boris Turk (Aquarius); Janez Kopač (Kopač in otroci); Tomislav Zupančič (Rečni transport); Janja Železnikar (MMK)

POSEBNO JUBILEJNO ODLIČJE MAKS FABIANI JE BILO PODLEJENO IZVEN NATEČAJA IN PO POBUDI ŽIRIJE IN PREDSEDSTVA DUPPS PROJEKTU IN REALIZACIJI SLOVENSKEGA AVTOCESTNEGA KRIŽA

Avtorji: Republika Slovenija in Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji

V soboto, 14.11.2015, s pričetkom ob 11 uri bo v galeriji Lojzeta Spacala na gradu v Štanjelu v sodelovanju z občino Komen potekala svečana podelitev priznanj ter otvoritev razstave vseh prispelih del.

Častni pokrovitelj dogodka je Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Na dogodku bo prisotna tudi ministrica Ministrstva za okolje in prostor ga. Irena Majcen.