O-STA

V Celju v prihodnjem tednu prvi koncert iz ciklusa GM Oder

Predstavljata se kontrabasist Miha Firąt in pianistka Nataąa Lazič

Celje, 13. november 2015, Letoąnji ciklus GM Oder, ki je del ponudbe Koncertnega abonmaja Zavoda Celeia Celje, pričenjamo s koncertom kontrabasista Mihe Firąta in pianistke Nataąe Lazič. Mlada umetnika se bosta občinstvu predstavila v torek, 17. 11. 2015 ob 19.30 v Glasbeni ąoli Celje. Koncert, ki se uvrąča v abonmajsko ponudbo Zavoda Celeia Celje, je namenjen tudi zunanji javnosti. Cena vstopnice: 5 EUR. Prodaja vstopnic: TIC Celje, Krekov trg 3, tel.: 03 42 87 936, 03 49 25 081.

Miha Firąt in Nataąa Lazič kot duo delujeta od leta 2011. Miha je ątudent v razredu prof. Ernsta Weissensteinerja na Univerzi za glasbo v avstrijskem Gradcu. Nastopa kot solist in komorni glasbenik. Nataąa Lazič je ątudentka v razredu prof. Tomaľa Petrača na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer trenutno obiskuje 2. letnik magistrskega ątudija. Kot solistka pa se je predstavila z Mladinskim simfoničnim orkestrom Glasbene ąole Celje.

Spored: Matija Krečič, Paul Hindemith, Franz Schubert

Umetniąki večeri Koncertnega abonmaja, ki jih pripravljamo v Celjskem domu in Narodnem domu, so oblikovani v sodelovanju vodilnih slovenskih glasbenikov z umetniki iz Italije, Hrvaąke, Avstrije in Nemčije. Ciklus GM oder prinaąa gostovanja najuspeąnejąih mladih slovenskih glasbenikov, ki smo jih za predstavitev izbrali v sodelovanju s strokovno ľirijo Glasbene mladine Slovenije.

NAPOVEDUJEMO:

Torek, 24. 11. 2015 - Narodni dom ob 19.30

Lidija Horvat Dunjko, sopran

Matej Zupan, flavta

Mario Čopor, klavir

Lidija Horvat Dunjko je do sedaj odpela več kot 30 najpomembnejąih vlog operne literaure. Nastopala je v Parizu, na Dunaju, v Torontu, Berlinu, Benetkah, Madridu, Buenos Airesu, Moskvi in drugod. Poleg solistične kariere je tudi profesorica na zagrebąki glasbeni akademiji. Matej Zupan je profesor na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Kot solist in član različnih komornih sestavov je nastopal v Evropi, obeh Amerikah in v Aziji ter posnel več samostojnih zgoąčenk. Pianist Mario Čopor je med najbolj iskanimi spremljevalci različnih opernih in solističnih pevcev, nastopa pa v Evropi, Aziji in Juľni Afriki.

Spored: Johann Sebastian Bach, Giulio Caccini, Camille Saint-Saens, Maurice Ravel, Andre Caplet, Henry Bishop, Cecile Chaminade, Adam Schmidt, John Corigliano, Antonio Caldara

V priponki prilagamo tudi fotomaterial

Na fotografiji umetnika (iz osebnega arhiva)

Več: Nenad Firąt, nenad.first@celje.si