O-STA

Drugi ekopraznik v Ljubljani

V soboto, 6. septembra 2003, bomo na ekološki tržnici v Ljubljani na Pogačarjevem trgu od 9.-14. ure organizirali 2. EKOPRAZNIK, kjer bodo obiskovalci lahko poklepetali z 50 ekološkimi kmeti iz vse Slovenije (pričakujemo tudi goste iz Avstrije in Hrvaške), kupili pridelke iz nadzorovane ekološke pridelave, se pozabavali ob etno-glasbenem programu, svoje malčke pa prepustili kreativnim 'kmečkim' otroškim delavnicam, kjer bodo lahko izdelovali koristne predmete iz slame in volne, luščili sončnice in fižol, ličkali koruzo in mleli moko.

MOL ni le urbana Ljubljana, temveč mesto z bogatim ruralnim zaledjem, ki ga Ljubljančani in drugi obiskovalci cenijo predvsem kot sprostitveni prostor. V ekološkem kmetijstvu pa je za ruralni del MOL dodaten izziv: razvijati se v sodoben, okoljsko osveščen prostor za ohranjanje narave in pridelavo zdrave hrane.

Glavni cilj prireditve je zato promocija ekološkega kmetovanja, ljubljanske ekotržnice, in ekološko pridelanih živil potrošnikom, obiskovalcem in širši javnosti ter kmetom, ki se zanimajo za preusmeritev v ekološko kmetijstvo.

Organizator projekta, Združenje ekoloških kmetov osrednje Slovenije (ZEKOS), je bilo ustanovljeno maja 1997 kot prvo združenje ekoloških kmetov pri nas. S sedežem v Ljubljani pokriva Ljubljano in njeno širšo okolico in tako že poskuša zadovoljevati potrebe mestnega prebivalstva po ekološko pridelanih živilih.

V ta namen je ob podpori Mestne občine Ljubljana, Oddelka za gospodarske dejavnosti in turizem, v sodelovanju z Inštitutom za trajnostni razvoj, junija 1999 začela delovati tudi prva ekološka minitržnica v Ljubljani na Cankarjevem nabrežju, ki se je l. 2001 precej povečala in preselila na Pogačarjev trg centralne tržnice.To je bila prva tovrstna tržnica v Sloveniji, ki je Ljubljano postavila ob bok evropskim mestom, kjer takšne tržnice poznajo že dlje časa.

Ekološka tržnica, ki v večjem obsegu obratuje vsako soboto (v manjšem pa od. 20.junija letos tudi ob petkih), je takododatno popestrila bogato ponudbo centralne ljubljanske tržnice, ki za turiste in kupce ni le kraj, namenjen nakupovanju, ampak je za meščane pomemben prostor srečevanja in druženja, turistom pa med drugim prinaša tudi prvi pristen stik s podeželjem, kmetijstvom in široko ponudbo, ki jo nudi slovensko podeželje.

Ker se ekološko kmetijstvo počasi uveljavlja tudi pri nas, vendar pa je krog ljudi, ki vedo, kako ekološka pridelava poteka in zakaj je koristna tako za okolje kot tudi s prehranskega vidika, še razmeroma majhen, smatramo, da so tovrstna srečevanja kupcev in kmetov zelo pomembna.

V Združenju ekoloških kmetov osrednje Slovenije in na Inštitutu za trajnostni razvoj veliko dejavnosti posvečamo promociji ekološkega kmetovanja in varovanju okolja prek izobraževanja in osveščanja javnosti, zato je ekološka tržnica kot prostor srečevanja zelo pomembna tudi z vidika osveščanja mladih in odraslih kot obiskovalcev in kupcev.

Da bi ekološko pridelavo učinkovito približali najširši javnosti, smo se po vzoru naših kolegov in sosedov v Avstriji in Italiji že lani (7. septembra 2002) odločili, da pripravimo projekt "1. ekopraznik na ekološki tržnici v Ljubljani", ki smo ga prav tako popestrili z glasbenim programom in delavnicami za otroke. Zaradi izredno velikega obiska in uspeha v lanskem letu, smo se odločili, da dogodek letos spet ponovimo in organiziramo "2. ekopraznik v Ljubljani".

Letošnja prireditev se bo pričela zgodaj zjutraj v soboto s prihodom okrog 50 ekoloških in biodinamičnih kmetov iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije in Italije. Do 8:00 bomo pripravili stojnice, ki bodo obkrožale celoten Pogačarjev trg in postavili oder za kulturni program ter kotiček za otroke iz slamnatih bal v notranjost trga.

Ob 9. uri bomo otvorili 2. ekopraznik v Ljubljani s pozdravi gostov. Predvidoma bo dogodek otvorila županja Mestne občine Ljubljana ga. Danica Simčič, vabljen tudi g. Franci But, minister za kmetijstvo, in g. Janez Kopač, minister za okolje, prostor in energijo.

Dogajanje bomo nadaljevali s kulturnim programom, ki bo potekal ves dan.

Starši bodo lahko svoje otroke prepustili kreativni 'kmečki' delavnici, kjer bodo lahko najmlajši iz različnih kmečkih pridelkov, slame, volne,�...izdelovali koristne okrasne predmete.

Menimo, da je predlagani način promocije okolju prijaznih dejavnosti, kot je ekološko kmetijstvo, zelo učinkovit predvsem zaradi:

predstavitve ekoloških kmetov iz vse Slovenije, kot možnim načinom počitnic v sožitju z naravo;

nagovarja k neposrednemu stiku med mestom in podeželjem - javnostjo (pogosto meščani, družinami z otroci, otroci...) ter (ekološkimi) kmeti; neposreden stik z ekološkim kmetovanjem, kmečko družino, naravo in živalmi je posebno za meščane zelo zaželen ter lahko pomaga k vzpostavljanju zaupanja v (nadzorovano) ekološko kmetovanje ter k vzpostavitvi stalnih stikov med obiskovalci in ekološkimi kmetijami - obiskom ekoloških kmetij;

povečanja zaupanja v ekološko pridelana živila s predstavitvijo Organizacije za kontrolo ekološkega kmetijstva iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor;

promocije "Dneva odprtih vrat slovenskih ekoloških kmetij", ki bo potekal zadnjo nedeljo v mesecu septembru na kmetijah po celi Sloveniji, ter sosednji Avstriji in Italiji;

velike turistične obogatitve ponudbe mesta Ljubljana s pomočjo pisanega mozaika slovenskega podeželja, mesta, sosednjih držav, kulturo - etno glasbo iz Slovenije in sosednjih držav in kreativnimi 'kmečkimi' delavnicami za otroke .

Izvedbo prireditve so omogočili:

Mestna občina Ljubljana, Zavod za turizem Ljubljana, Urad Vlade RS za informiranje, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo in podjetje Tam-Tam.