O-STA

Javno opravičilo dekanje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Spoštovani rektor, prof. dr. Ivan Svetlik,

kot aktualna dekanja Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Vam želim posredovati svoje javno opravičilo in iskreno obžalovanje, ker se je v javnosti ob izbruhu afere o izplačevanju dodatkov za stalno pripravljenost, v kateri je udeležena tudi Filozofska fakulteta, močno okrnil ugled univerze kot institucije, celotne univerzitetne in naše fakultetne skupnosti. Žal se v javnosti meče senca kar na vse zaposlene na naši fakulteti, na profesorje in strokovne delavce, ki opravljajo svoje delo vestno in predano oz. v skladu s standardi Etičnega kodeksa Univerze v Ljubljani. Povsem upravičeno se čutijo prizadete. Zato se kot dekanja tudi njim javno opravičujem.

Seveda v javnosti kroži tudi veliko dezinformacij in zlonamernih interpretacij, vendar je bila univerzitetni skupnosti že storjena velika škoda, ki jo kot dekanja Filozofske fakultete iskreno obžalujem. Da bi popravili v preteklosti nenamerno storjene napake, smo na Filozofski fakulteti že pred meseci pristopili k sanaciji in pričeli z vračanjem izplačil, za katere je inšpektor ugotovil, da nimajo pravnih podlag. V mojem mandatu so zaradi narave dela bili v stalni pripravljenosti trije tehnični delavci, vendar je tudi za ta izplačila minister za javno upravo ugotovil, da ni zakonitih pravnih osnov. Tako so tudi oni že podpisali dogovore o vračilih. Skratka, na naši fakulteti bomo v celoti spoštovali odredbe inšpektorata in Ministrstva za javno upravo.

Filozofska fakulteta se je vedno v svoji že skoraj stoletni zgodovini zavzemala za visoke akademske vrednote - za družbeno odgovorno, pošteno in dostojanstveno opravljanje akademskega poklica. Za te vrednote se vsekakor zavzemam tudi sama tako kot profesorica kot tudi dekanja inštitucije, do katere čutim globoko pripadnost in odgovornost pri vodenju.

S spoštovanjem,

prof. dr. Branka Kalenić Ramšak,

dekanja UL FF