O-STA

Tobačna zarota - moja kampanja ob dnevu brez cigarete

Javni zavod Mladi zmaji in Mladinska zveza Brez izgovora skupaj sodelujemo na projektu "Tobačna zarota - Moja kampanja".

Mladi preko spletnih medijev (pa tudi najstniških revij) dobijo mnogo lažnih informacij o kajenju, na podlagi katerih si zgradijo napačno predstavo o pomembnosti in obsežnosti problematike kajenja. S projektom "Tobačna zarota - moja kampanja" želimo to preprečiti, predstaviti jim želimo realno, neprivlačno sliko o tobaku in razbiti razne mite o kajenju, ki so razširjeni med mladimi. Projekt temelji na dejstvu, da je za pričetek kajenja pri mladih daleč najpogostejši razlog družba. Z informiranjem in zavedanjem, da mnogo mladih pravi, da kajenje ni kul, se poveča samozavest posameznika, da se lažje upre vrstniškemu pritisku. S tem namenom posvečamo posebno pozornost zapomnljivim in mladim zanimivim podatkom, od katerih najbolj izstopa predstavitev različnih vrst marketinških manipulacij s strani tobačne industrije. Temo povezujemo z obdobjem pubertete, ki je obdobje psiho- biološko-socialnih sprememb in zmanjšane sposobnosti regulacije čutenj in vedenj med mladimi. Mlad človek je bolj dovzeten za stres ter ima povečano ranljivost in dovzetnost za nefunkcionalne oblike vedenja, zato pri izvajanju naslavljamo tudi te teme.

V okviru projekta tako potekajo ozaveščevalno - usposobljevalne delavnice na Srednji frizerski šoli, kjer smo z ekipo mladih dijakov in dijakinj pripravili program vrstniških delavnic na temo zmanjševanja škodljivih posledic kajenja, ozaveščanja o zavajanju tobačne industrije in razumevanju možnosti za alternativno preživljanje prostega časa ter razumevanju procesov, ki potekajo pri mladih v času odraščanja. Mladi bodo pridobljeno znanje uporabili pri izvajanju delavnic po petih osnovnih šolah po Ljubljani.

Ob svetovnem dnevu brez cigarete, ki ga obeležujemo 31. januarja, smo mlade, ki sodelujejo na projektu, povprašali, kaj bi želeli sporočiti svojim vrstnikom. Povedali so naslednje:

"Ne začet kadit."

"Če začneš, se ne moreš odvadit."

"Ne poslušaj družbe in ne zgleduj se po družbi."

"Če si en dan brez cigarete, ne boš umrl."

"Ne glej na družbo, ampka na svoje zdravje in svoje telo!"

Več o projektu lahko spremljate na naši Facebook strani Tobačna zarota .

Projekt je delno sofinanciran iz strani Mestne občine Ljubljana - Urad za preprečevanje zasvojenosti.

--
Javni zavod Mladi zmaji/Public Institution Young Dragons

Četrtni mladinski center Črnuče/District Youth Centre Črnuče
Dunajska 367

1231 Ljubljana-Črnuče

SI - Slovenia
Tel.: +386 51 659 029
e-mail: maja.majcen@mladizmaji.si
http://crnuce.mladizmaji.si