O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Izgradnja malih komunalnih čistilnih naprav

Velenje, 2. februar 2016 - Na današnji 11. seji Sveta Mestne občine Velenje so se svetnice in svetniki med drugim seznanili tudi s Poročilom o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev na podlagi javnega razpisa za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v mestni občini Velenje za leto 2015, ki ga je predstavil vodja Urada za komunalne dejavnosti Anton Brodnik.

Mestna občina Velenje že od leta 2011 namenja sredstva za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte. V lanskem letu smo na podlagi javnega razpisa za ta namen razdelili 14 tisoč evrov (tisoč evrov na obstoječi stanovanjski objekt).

V nadaljevanju seje so svetnice in svetnike potrdili Predlog Sklepa o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v mestni občini Velenje za leto 2016. Tudi v letošnjem letu bo Mestna občina Velenje namenila tisoč evrov na obstoječ stanovanjski objekt za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav. V proračunu za leto 2016 smo za ta namen predvideli 30 tisoč evrov.