O-STA

TPA Horwath objavil "Investiranje v Avstriji 2016"

TPA Horwath, eno izmed največjih podjetij v Avstriji za davčno svetovanje in revizijo, je objavilo serijo poročil za posamezne države, imenovano "Investiranje v .... 2016". Poleg poročila "Investiranje v Avstriji 2016", ki že vsebuje vse spremembe, ki izhajajo iz davčne reforme 2015/2016, so predstavljeni tudi davčni sistemi Albanije, Bolgarije, Češke, Hrvaške, Madžarske, Poljske, Romunije, Slovaške, Slovenije in Srbije.

Trenutni ekonomski trendi v državah Srednje in Vzhodne Evrope povzročajo nenehne spremembe davčnih sistemov. Posledica tega so številne reforme, ki so pomembne za podjetja in investitorje.

TPA Horwath vsako leto pripravi pregled ključnih sprememb za enajst držav Srednje in Vzhodne Evrope (Albanija, Avstrija, Bolgarija, Češka, Hrvaška, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbija).

"Investiranje v .... 2016" ponuja najpomembnejše informacije o oblikah podjetij, davku na dobiček pravnih oseb in DDV-ju v posameznih državah ter tudi trenutne davčne olajšave in pravila v zvezi s sporazumi o izogibanju dvojnemu obdavčevanju. "Investiranje v Avstriji 2016" že vključuje vse ukrepe, ki so posledica davčne reforme 2015/2016.

Vse brošure so objavljene v nemškem in angleškem jeziku, Naročite jih lahko brezplačno na spletni strani http://www.tpa-horwath.com, kot PDF dokument ali v tiskani obliki.

***

Številke in dejstva o TPA Horwath:

TPA Horwath je eno izmed vodilnih podjetij na področju davčnega svetovanja in revizijskih storitev v Avstriji ter Srednji in Vzhodni Evropi. V dvanajstih podružnicah v Avstriji zaposlujemo približno 500 oseb.

Poleg prisotnosti v Avstriji ima Skupina TPA Horwath podružnice v desetih državah (Albanija, Bolgarija, Češka, Hrvaška, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbija), ki v štirinajstih pisarnah zaposlujejo približno 520 oseb. Skupaj tako za PTA Horwath dela okrog 1,000 zaposlenih v enajstih državah.

Nudimo davčno svetovanje, revizijske storitve in svetovanje.

Skupina TPA Horwath je članica Crowe Horwath International. To globalno združenje sestavlja več kot 190 pravno avtonomnih in neodvisnih podjetij, specializiranih za davčno računovodstvo, revizijo, poslovno svetovanje in svetovalne storitve. Našim strankam nudimo prvovrstne strokovne storitve v vseh ekonomsko močnih mestih in regijah.

Z več kot 720 pisarnami v preko 120 državah se Crowe Horvath International uvršča med "Najboljših deset" svetovalnih mrež na svetu.

Več informacij najdete na naših spletnih straneh:

www.tpa-horwath.at
www.tpa-horwath.com

Dodatne informacije:
Za dodatne informacije se obrnite na mag. Isabell Elias, predstavnico za stike z javnostmi

Tel. +43 (01) 588 35-217, isabell.elias@tpa-horwath.com