O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Predlog Sklepa o soglasju k izstopu soustanovitelja javnega zavoda Galerija Velenje

Velenje, 23. marec 2016 - Svetnice in svetniki Mestne občine Velenje so na včerajšnji seji sprejeli predlog Sklepa o soglasju k izstopu soustanovitelja javnega zavoda Galerija Velenje.

Podjetje Gorenje je do sedaj izvajalo vse svoje obveznosti kot soustanovitelj, zaradi reorganizacije in predvidene priključitve javnega zavoda Galerije Velenje k javnemu zavodu Festival Velenje, pa so se v podjetju odločili, da ne bodo več soustanovitelj združenega javnega zavoda.


Vsak ustanovitelj (soustanovitelj) ima pravico kadarkoli izstopiti iz zavoda, vendar pa se mora z izstopom strinjati ustanovitelj s tem, da poda soglasje.

Izjava o izstopu podjetja Gorenje je bila posredovana na javni zavod Galerija Velenje, ki se je 11. marca 2016 na seji sveta zavoda s tem seznanil in pozval Mestno občino Velenje, da k temu izda soglasje.

Ker se lahko zavod ustanovi le s soglasjem vseh ustanoviteljev (sprejem ustanovitvenega akta), se tudi izstop enega od njih ne more realizirati brez soglasja vseh ustanoviteljev, saj je ustrezno temu potrebno spremeniti akt o ustanovitvi (odlok), ker se z izstopom spremenijo razmerja v javnem zavodu.